Biografické údaje - Igor Benca

1958 – narodil sa 11. októbra v Topoľčanoch
1980 – 1981 štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre odbor výtvarná výchova – 
             slovenský jazyk
1981 – 1987 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie 
             voľnej grafiky a knižnej tvorby u Prof. Albína Brunovského
1991 – 1995 odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy Univerzity 
             Konštantína Filozofa v Nitre
1995 – 2003 docent na Pedagickej fakulte v Nitre, Katedra výtvarnej výchovy
od júla  2003 – dekan Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej 
           Bystrici

Venuje sa grafike, maľbe a známkovej tvorbe.

Výstavy (výber)

1990 – Kasterlee, Centrum Frans Masereel (Belgicko)
         – Sint Niklaas, Municipal Gallery (Belgicko)
1991 – Grand Palais. Fondation Taylor, Paris (Francúzsko)
1992 – Sofia (Bulharsko)
1995 – Galerie U Prstenu, Praha (Česká republika)
         – M-Art Galéria, Nitra (Slovensko)
1997 – E A Gallery, Antwerpen (Belgicko)
         – Galéria na námestí, Topoľčany (Slovensko)
   
      – Ostdeutsche Galerie, Regensburg (Nemecko)
1998 – Galéria Nova, Bratislava (Slovensko)
   
      – Slovenský inštitút, Praha (Česká republika)
   
      – Slovakische Institut, Berlín (Nemecko)
         – International Monetary Fund Society, Washington D. C. (USA)
2000 – Galéria Michalský dvor (G-bod), Bratislava (Slovensko)
2001 – Daubiana (G-bod), Bratislava (Slovensko)                        
2002 – Galéria Michalský dvor, Bratislava (Slovensko)

Ceny a ocenenia

1995 – 1. cena Inter-Kontakt-Graphik ’95, Praha (Česká republika)
1996 – Medaila pre najlepšiu kolekciu exlibrisu, Malbork (Poľsko
)
   
      – Cena excelencie. Medzinárodné Bienále malej grafiky, Soul (Južná Kórea)
1997 – Čestné uznanie na 7. VII. Medzinárodnom bienále malých grafických 
            foriem a ex librisu, Ostrów Wielkopolski (Poľsko)
1998 – Zvláštna cena Jury na Medzinárodnom trienále exlib
risu, Bratislava 
            (Slovensko)
   
      – Strieborná medaila na 1. Svetovej výstave malých tlačí, Bejing (Čína)

 

 - - -