Biografické údaje - Vladimír Gažovič

1939 – narodil sa 9. novembra v Bratislave
1954 – 1958 štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave
1961 – 1967 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka
1969 – 1970 štipendium Herderovej ceny, Akadémia výtvarných umení vo Viedni, prof. Maximilian Melcher
1967 – 1982 pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Venuje sa grafike, maľbe, kresbe a ilustrácii. Žije a tvorí v Bratislave

Ilustrované knihy

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy. Bratislava : Tatran, 1977
E. A. Poe: Havran. 1979

Samostatné výstavy (výber)

1968 – Galerie Václava Špály, Praha, Česká republika
1969 – Galerie Alfermann, Solingen, Nemecko
1970 – Galerie Wolfrum, Viedeň, Rakúsko
1972 – Galerie Alfermann, Solingen, Nemecko
1973 – Galerie Hinskes, Xanten, Nemecko
1976 – Jacques Baruch Gallery, Chicago, USA – s Albínom Brunovským
1977 – Kresge Art Center Gallery, Michigan, USA – s Jiřím Anderlem
1978 – Jacques Baruch Gallery, Chicago, USA – s Albínom Brunovským
1979 – Galerie Wiegang, Kolín nad Rýnom, Nemecko
1981 – Kresge Art Center Gallery, Michigan, USA – s Jiřím Anderlem
1981 – Jacques Baruch Gallery, Chicago, USA
1982 – Kunstzaal de Reigeburg, Utrecht, Holandsko
1982 – Dům pánů z Kunštátu, Brno, Česká republika
1982 – Národná galéria, Sofia, Bulharsko
1982 – Galéria 9. septembra, Varna, Bulharsko
1982 – Výstavná sieň Tatran, Bratisla
va
1984 – Galerie Hüsstege, Shertogenboch, Holandsko
1985 – Galéria M.A.Bazovského, Trenčín
1986 – Malá galerie Československého spisovatele, Brno, Česká republika
1986 – Považská galéria, Žilina
1986 – Dom ksiazki, Varšava, Poľsko
1987 – Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
1987 – Art Museum, Lahti, Fínsko – s Albínom Brunovským
1987 – Jacques Baruch Gallery, Chicago, USA
1988 – Galerie Junge Kunst, Frankfurt am Oder, Nemecko
1988 – Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
1989 – Gallery Nebti, Den Haag, Holandsko
1990 – Galerie Angel, Lund, Švédsko
1991 – Galéria Nova, Bratislava
1992 – Galerie Mitte, Viedeň, Rakúsko
1993 – Galerie E.A., Antverpy, Belgicko
1994 – Musée d´art contemporain, Chamaliéres, Francúzsko
1995 – Edition Gallery, Luxemburg, Luxembursko
1995 – Galerie E.A., Antverpy, Belgicko
1995 – Galéria Slovenského inštitútu, Praha, Česká republika
1996 – Galéria Nova, Bratislava
1997 – Galéria Perugia, Bratislava
1997 – Emlak Sanat Galerisi, Istanbul, Turecko – s Katarínou Vavrovou
1997 – Galerie u prstenu, Praha, Česká republika
1998 – Galéria mesta Bratislavy, Bratislava
1999 – Slovenský inštitút, Budapešť, Maďarsko
1999 – Slovenská národná galéria, Bratislava

Ceny (výber)

1964 – cena VŠVU za grafiku
1971 – Cena Slovenského fondu výtvarných umení, Banská Bystrica
1972 – Ocenenie. Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1973 – Čestné uznanie. I medzinárodné quadrienále malých grafických foriem, Banská Bystrica
1974 – Cena poroty. 2nd International Graphics Annual, New Hampshire
1975 – Medaila. VII Miedzynarodowe biennale ex librisu wspólczesnego, Malbork
1975 – Cena Ex aequo. III Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1977 – Čestné uznanie. IV Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1978 – 4. cena. Miedzynarodowe biennale grafiky, Krakov
1979 – Cena Ex aequo. V Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1980 – Grand Prix. IX Bienále užité grafiky, Brno
1981 – Hlavná cena. VI Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1981 – Čestné uznanie. 57
th Annual International Competition, Philadelphia
1981 – Strieborná medaila. International Buchkunst Ausstellung, Leipzig
1983 – Cena Ex aequo. VII Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1984 – Cena Ex aequo. X Miedzynarodowe biennale grafiky, Krakov
1985 – Nákupná cena časopisu Delo. XVI Mednarodni grafični bienale, Ljubljana
1985 – Čestné uznanie. VIII Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1985 – Hlavná cena. IV medzinárodné quadrienále malých grafických foriem, Banská Bystrica
1986 – Čestná medail
a. XI Miedzynarodowe biennale grafiky, Krakov
1986 – Čestná cena. The Hanga Annual ´86, Tokyo
1987 – Cena Ex aequo. IX Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1987 – Nákupná cena časopisu. 8
th International Exhibition of Prints, Konagawa
1988 – Cena Národného múzea. XXII Miedzynarodowe biennale grafiky, Krakov
1988 – Cena Múzea umenia. Elvehjem, Madison
1988 – Cena Národného múzea, Poznaň
1989 – Strieborná medaila. V Bienale grafikata, Varna
1991 – Cena mesta. Binenale Ex libris, Sint Niklaas
1991 – Cena Ex aequo. XI Súčasná slovenská grafika, Banská Bystrica
1992 – 2. cena Ex aequo. Stretnutie európskej Ex libris, Bratislava
1993 – 1. cena mesta za litografiu. Bienale Ex libris, Sint Niklaas
1993 – 2. cena. 2nd International Triennial of Prints, Kochi
1993 – 2. cena. I International Grafiek Biennale, Maastricht
1995 – cena mesta. Bienale Ex libris, Sint Niklaas
1995 – 1. cena za ex libris. Bienále knižného umenia, Martin
1995 – Grand Prix. I Trienále Ex librisu, Bratislava
1995 – Čestné uznanie. 1
st International Exlibris Biennial, Belehrad
1995 – Cena múzea umenia. 1st Mini-Print Triennial, Tokyo
1995 – Čestné uznanie. 1
st International Small Grahic Art Addiction. Stockholm
1997 – Špeciálne ocenenie. VII Bienále malých grafických foriem. Ostrov Wielkopolsky
1997 – Cena Krysztofa Sumiňskiego. Male formy grafiky, Wroclaw
1998 – Cena. III International Biennial Small Graphic, Vilnius
1998 – Špeciálne ocenenie. 2nd International Triennial Small Graphic Art, Tama Art University, Tokyo

 - - -