Biografické údaje - Gabriel Kosmály

1958 – narodený 18. 07. v Svodove
1973 – 1977 – štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave
1977 – 1981 – štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Nitre
1981 – 1982 – doktorát z pedagogiky v oblasti teórie umenia na Vysokej škole pedagogickej v Nitre
Žije a tvorí v Leviciach

Samostatné výstavy

1978 – Bratislava
         – Güstrow (Nemecko)
1980 – Želiezovce
1981 – Hlohovec
1982 – Levice
1996 – Levice
1998 – Bratislava – Mesiac fotografie
1999 – Nové Zámky
         – Ostrihom (Maďarská republika)
2000 – Levice
2000 – Brno (Česká republika)
2001 – Nitra
2002 – Bournemouth (Anglicko)

Kolektívne výstavy

1978 – Bratislava
1980 – Nitra
         – Banská Bystrica
1981 – Sopron (Maďarsko)
1981 – Hlohovec
1998 – Esch (Luxembursko)
1999 – Děčín (Česká republika)
2000 – Kyoto (Japonsko)
         – FIAP Vsetín (Česká republika)
2002 – FIAP Luxembursko
2004 – Morstel (Belgicko)

Ceny a ocenenia

1999 – strieborná medaila, Děčín (Česká republika)
2000 – bronzová medaila na FIAP Vsetín (Česká republika)
2002 – strieborná medaila na FIAP Luxembursko
2004 – zlatá medaila, Cena premiéra Belgicka, Diplom FIAP, Morstel (Belgicko)

 - - -