Biografické údaje - Doc. Emil Sedlák

1938 narodil sa 5. apríla v Spišskom Podhradí
1954 – 1958 štúdium na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave
1958 – 1960 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, prof. Peter Matejka
1960 – 1964 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, grafická špeciálka, prof. Vincent Hložník
1966 štúdijný pobyt, Europa Haus, Viedeň, Rakúsko
1967 stáva sa členom Clubu grafikov v Bratislave
1969 – 1970 štúdijný pobyt na Academii Delle Belle Arti, Bologna, Taliansko
1989 – 1991 Pedagogická fakulta UK, Nitra
1992 stáva sa docentom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, na katedre výtvarnej výchovy
15.4.2004 – bol prijatý za člena Sdružení českých grafiků Hollar
Venuje sa grafickej tvorbe, maľbe, ilustrácii. Žije a tvorí v Bratislave.

Samostatné výstavy (výber)
1964 Grafika. Galéria mladých, Bratislava
1968 Grafika. Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves
         Grafika. Východoslovenská galéria, Košice
1969 Grafika. Galéria Alfermann, Nemecko
1982 Grafika. Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves
1984 Grafika. Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves
1985 Výber z grafickej a ilustrátorskej tvorby. MKS G. Švéniho, Prievidza
1986 Výber z maliarskej tvorby. LF UK, Bratislava
1988 Prierez tvorbou. Výstavná sieň L. Novomestského, Bratislava
1991 Spevy Maldororove a iné. Tatran, Bratislava
1999 Obrazy svedomia. Gakéria G5, Pezinok (spolu s Marcelom Sedlákom)
2000 XX Metamorfózy mojich pavúkov. Západoslovenské múzeum, Trnava
2004 Moje pavúky. Pálffyho palác, Bratislava

Kolektívne výstavy (výber)
1964 Florencia, Taliansko
1965 Praha, Česká republika
         Krakov, Poľsko
1966 Praha, Česká republika
        
IX Esposizione Internacionale di Bianco e Nero, Lugano
1967 Neapol, Taliansko
1968 Bratislava
         New York, USA
         Brusel, Belgicko
1969 II bienále grafiky, Liege
         Gallery of Fine Art, Toronto, Kanada
1970 Osaka, Japonsko
1971 Bratislava
         Varšava, Poľsko
1973 Viedeň, Rakúsk
o
         Amsterdam, Holandsko
1974 Padova, Verona, Taliansko
         XII Premio Del Disegno, Galleria delle Ore, Miláno, Taliansko
1976 Galleria delle Ore, Milano, Taliansko
1979 Kolín, Nemecko
1981 II celoslovenská výstava kresby, Žilina
1982 Súčasná československá ilustrácia, Moskva, ZSSR
1983 III celoslovenská výstava kresby, Žilina
1985 IV celoslovenská výstava kresby, Žilina
1999 Kresba, maľba, plastika. Galéria umelcom Spiša, Spišská Nová Ves
   
      IV výstava výtvarných prác členov katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Bratislava
         Výstavná sieň Umeleckej besedy Slovenska, Bratislava
2000 Vzťahy, obraz, krajiny. Galéria Marat, Bratislava
2001 Sonnenwende Schloss Halburn, Rakúsko

Monumentálne realizácie
1973 Beluše, MNV (sobášna miestnosť)
1975 Martin, ONV (zasadačka), v spoluprácii s akad. mal. A. Petrášom
1983 Prievidza, Materská škola 29. augusta (výtvarné doriešenie interiéru)

Ceny (výber)
1965 Cena za ilustrácie na Medzinárodnej knižnej výstave v Lipsku, Nemecko
1967 III cena v súťaži k 50. výročiu VOSR za cyklus Kaput
1973 Cena vydavateľstva Smena za ilustrácie ku knihe Ch. Dickensa: Pochmúrny
dom
1975 Premio aquisito (Giulio da Pietri), Milano, Taliansko
1984 Odmena v súťaži k 40. výročiu SNP za grafický cyklus Krompachy

Knižné ilustrácie (výber)
Smrek, J.: Cválajúce dni. Tatran, Bratislava 1963
Sládkovič, A.: Marína. Tatran, Bratislava 1963
Poliaková, B.: Zaklínadla. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kovalčík, V.: Vstupovanie do erbu. Slovenský sisovateľ, Bratislava 1965
Gabaj, F.: Maturantka Eva. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Čechov, A. P.: Pomýlené lásky. Tatran, Bratislava 1966
Alcoforádová, M.: Spoveď portugalskej mníšky. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Mayer, C. F.: Pescárovo pokušenie. Tatran, Bratislava 1967
Majerník, J.: Okamih dospievania. Smena, Bratislava 1967
Gallo, I.: Spaľovanie. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1968
Belák, B.: Poľahčujúce okolnosti. Smena, Bratislava 1968
Belnayová, K.: Spln dažďov. Smena, Bratislava 1968
Veigl, S.: Mesto na návrší. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1968
Villon, F.: Kodicil. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1969
Belák, B.: Postupne sa usmievam. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1969
Sládkovič, A
.: Marína. Tataran, Bratislava 1969
Kočan, M.: Nevesta v daždi. Smena, Bratislava 1970
Kostra, J.: Ave Eva a iné. Tatran, Bratislava 1970
Lewellyn, R.: Bolo raz zelené údolie. Smena, Bratislava 1971
Dickens, CH.: Pochmúrny dom. Smena, Bratislava 1973
Tomasi di Lampedusa, G.: Gepard. Smena, Bratislava 1975
Terlechi, W.: Pútnici. Tatran, Bratislava 1975
Kuprin, A., I.: Sulamit. Tatran, Bratislava 1975
Mamrois, A.: Lália alebo život George Sandovej. Smena, Bratislava 1975
Diderot, D.: Mníška. Smena, Bratislava 1976
Cardoso, O., J.: Čas pre dvoch. Tatran, Bratislava 1976
Putrament, J.: Akropola. Smena, Bratislava 1979
Haavikko, P.: Cesta známou rečou. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1980
Vazov, I.: Pod našim nebom. Tatran, Bratislava 1980
Rifjerg, K.: Anna je Anna. Smena, Bratislava 1981
Horváth, J.: Vízum do Európy. Tatran, Bratislava 1981
Mikalkovič, J.: Zimoviská. Tatran, Bratislava 1983
Moravčík, Š.: Maľované jarmá. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984
Podracká, D.: Zimní hostia. Slovenská spisovateľ, Brati
slava 1984
Puškáš, J.: Záhrada v piaotm období roka. Smena, Bratislava 1984
Buzássy, J.: Krása vedie kameň. Tatran, Bratislava 1985
Meza, R.: Carmela. Smena, Bratislava 1986
Pavese, C.: Diabol na vŕškoch. Smena, Bratislava 1986
Diderot, D.: Mníška. Pravda, Bratislava 1987
Veress, M.: Byť lesom divej zveri. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1987
Gráf, Š.: Let Írisovej vážky. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1987
Veigl, S.: Pred ružou stojím nemý. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1988
Lundkvist, A.: Babylon, neviestka bohov. Smena, Bratislava 1988
Šikula, V.: Chrust. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1988
Šikula, B.: Objatie mŕtvych otcov. Slovenský spisovateľ, Bratislava 2000

 - - -