Biografické údaje: Svätopluk Mikyta

1973 narodil sa v Čadci, Slovenská republika.
Žije a tvorí v Bratislave a Prahe.
O
d 2003 Asistent na katedre grafického dizajnu, VŠVU Bratislava.

Štúdium
2001-2002 Hochschule der Künste Berlín, (Prof. Bernd Koberling)
1999-2000 VŠVU, Ateliér keramiky, (Doc. Ivica Vidrová-Langerová)
1992-1999 VŠVU, Ateliér voľnej farebnej grafiky, (Doc.Vojtech Kolenčík)
1995-1997 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (Prof. Wolfgang Gäfgen a Roland Winkler)

Samostatné výstavy (výber)
2005 Pokus o autoportrét, Galéria NOVA, Bratislava /SR
   
      Doma je doma, Galéria ARTOTÉKA, Bratislava /SR
2004 Príjemnú zábavu, (spolu s A.Subke a H.Pfrommerom) Galéria ART-MA, Dunajská Streda/SR
         DIES NATALIS, (spolu s J. Schlichtingom) Štátna galéria v Banskej Bystrici /SR
   
      Tajomstvo a pravda, (spolu s J.Schlichtingom) Emmanuel Walderdorff Galerie, Kolín nad Rýnom /D
2002 Svätopluk Mikyta (SK), Emmanuel Walderdorff Galerie, Kolín nad Rýnom /D
         Lebo medzi tvorcom a jeho výtvorom, nemožno určiť žiadnu takú veľkú podobnosť, aby zároveň medzi nimi 
         nevznikala ešte väčšia rozdielnosť
, (spolu s J.Schlichtingom a C.Schiumom) Galéria Médium, Bratislava /SR
2001 Skoro všetko, Galéria mladých - Nitrianska galéria /SR
   
      Tri série, Galéria CC centrum, Bratislava /SR
1998 Svätopluk Mikyta +Johannes Schlichting, Mestská galéria Rimavská Sobota /SR
   
     Triedenie, (spolu s D.Bačom a M.Moravčíkom) Galéria AVU, Praha /CZ

Kolektívne výstavy (výber)
2005 Slovenský mýtus, Slovenská národná galéria, Bratislava /SR
   
      Disorientation, Globe Gallery, Newcastle /GB
2004 Vnútorný priestor, Galéria Panoptikum, Košice /SR
2003 Cena Oskara Čepana 2003 - Finalisti, Galéria mesta Bratislavy /SR
   
      VI. Svetové trienále grafiky malého formátu, Chamaliéres /F
   
      Permanentný romantizmus, Galéria mesta Bratislavy /SR
   
      Mam a klam, Open gallery, Bratislava /SR
   
      NYBUEVITT, Synagóga - Galéria Jána Koniarka, Trnava /SR
2002 6G - počítačová grafika, Galéria Z, Bratislava /SR
   
      Súčasná slovenská grafika, Štátna galéria v Banskej Bystrici /SR
2001 transKUNSTHALLE, Východoslovenská galéria, Košice /SR
1999 Východ -Západ, Motiéres /CH
   
      Manipulujúce umenie II., Nitrianska galéria /SR

 - - -