Biografické údaje: Ján Triaška

1977 - narodil sa v Novom Sade, SCG.
1992-1996 - Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci, SCG.
1996-1999 - Akadémia umenia v Novom Sade, Katedra maľby, prof. Jovan Rakidžić. SCG (po ukončení tretieho ročníka 
          prestúpil na VŠVU – Bratislava)
1999-2003 - Vysoká škola výtvarných umení, katedra maľby, ateliér profesora Jána Bergera
1999 - štipendium Ministerstva školstva SR na štúdium v SR, do ukončenia magisterského štúdia (VŠVU – Katedra maľby)
2000 - vyhral konkurz UNESCO Bursaries for artist na dvojmesačný pobyt v Španielsku, Centre d'art i Natura, Farrera 
   
       de Pallars
august 2000 - jeden z dvoch autorov multimediálneho projektu Sobota v bielom. Kulpín, kaštieľ rodiny Dunderskovcov – 
          terajšie Múzeum poľnohospodárstva Vojvodiny. V rámci projektu sa prezentoval samostatným segmentom: 
          inštalácia v parku a video –
Biele kone. SCG
2001 - absolvoval Bc. – VŠVU, Bratislava
august 2001 - jeden z troch autorov multimediálneho projektu
Hladiny žitej reality. Kulpín, kaštieľ rodiny Dunderskovcov – 
          terajšie Múzeum poľnohospodárstva Vojvodiny. V rámci projektu sa prezentoval samostatným segmentom: 
          multimediálna inštalácia
Introspekcia. SCG
jún 2002 - jeden zo štyroch autorov multimediálneho projektu Vo Fokuse. Divadlo Aréna, Bratislava.
marec 2003 - At Home Gallery, jeden zo štyroch autorov multimediálneho projektu Nánosy. Šamorín.
október 2003 - autor projektu
Digresia Dňa, ktorý sa realizoval formou workshopu v Centre d´Art i Natura, Ferrera de Pallars, 
          Španielsko. Zúčastnili sa štyria laureáti UNESCO, Bursaries for artist, z rokov 1997, 2000, 2001, 2002
od 2003 - Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, interné doktorandské štúdium, katedra maľby, ateliér profesora 
   
       Jána Bergera.

Téma: Maľba – Obraz - Implantát, v rámci témy rieši problematiku implantu v obsahu umeleckého diela. Implantát je počítačová animácia, veľkoplošne projektovaná do priestoru maľby. Cieľom výskumu sú možné spojenia určitých dvojdimenzionálnych médií, maľovaného a technického obrazu, ktoré mediálnymi zásahmi do maľby dotvárajú obsah a formu diela.

Samostatné výstavy

2006, apríl – CC Centrum, Bratislava.
2005, november – KFA Gallery, Bratislava.
2005, september – intermediálna výstava BRAND. Galéria Zlatno oko, Nový Sad, SCG.
2005,apríl – výstava obrazov HEADLESS. Galéria Millennium Tower, Bratislava.
2005, január – intermediálna výstava BRAND. Galéria Veža, Bratislava.

Výstavný projekt pod názvom BRAND, vychádza zo skutočnosti, v ktorej sme obklopení rôznymi komerčnými značkami, výrobkami a ich reklamami, ktoré bojujú o našu pozornosť a snažia sa z nás urobiť takzvaných “brandomanov”, závislých vždy na nových a novších výrobkoch. Tento jav je najviac viditeľný na uliciach mesta, v ktorých sa deň čo deň objavuje viac “značkových” ľudí. Koncepcia projektu vyplýva z triviálnej každodennosti, kde termínom Brand je možné označiť všetko, od topánok, v ktorých práve stojíte, po meno výtvarníka, od ktorého záleží cena jeho umeleckého diela. Projekt sleduje jeden z fenoménov spotrebnej spoločnosti, obligátny v globálnej súčasnosti. Pre potreby koncepcie bol vytvorený logotip Brand, ktorý z terminus technicus Brand vytvára komerčnú značku.

2004, jún – intermediálna výstava GREEN SCREEN. Galéria Podrum, Nový Sad, SCG.

Prezentovaná inštalácia Green Screen (zelená obrazovka), vo svojom formálnom obsahu spája tzv. klasický obraz (maľovaný) s projekciou počítačovej animácie (technický obraz), dve médiá, ktorých kombinácia sa v súčasnej dobe nepoužíva často. Maliarske plátna, acryl na plátne, sú počas svojej prezentácie animované počítačovými animáciami, ktoré vstupujú do priestoru maľby. Animácie komunikujú z maľbou, jej témou a obsahom. Vytvára sa trompe l’oeil pre oči divákov.

2004, marec – intermediálna výstava DRIBBLING. Galéria Art Klinika, Nový Sad, SCG.

Koncepcia projektu Dribbling vychádza z kritiky súčasnej architektúry, ktorá svojou estetikou 90. rokov minulého storočia pokračuje v deštrukcii atmosféry a historických stavieb predkomunistickej éry do dnešných dní. Tento jav je charakteristický pre všetky štáty východnej Európy.

2003, marec – intermediálna výstava DUALIZMI. Galéria a priestory (kino, art club) kultúrneho centra Nového Sadu, SCG.

Projekt pozostával z prezentácie diel, realizovaných v rôznych médiách, ktoré medzi sebou obsahovo komunikovali a tematicky sa stretli v médiu digitálnej tlače, light box.

Kolektívne výstavy

2005, november Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Galerie hlavního města Prahy, U Zlatého prstenu
2005, september Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Štátna galéria v Banskej Bystrici
2005, apríl Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Považská galéria umenia v Žiline
2004 RE: location SHAKE, v rámci projektu Verejná objednávka, galéria Jána Koniarka, Trnava
2003 Privat frei, Open Gallery, Bratislava
2003 Nánosy, At Home Gallery, Šamorín
2003 Pláž, Galéria Medium, Bratislava
2002 Galéria univerzity v Lleida, Spain
2002 Vo Fokuse, divadlo Aréna, Bratislava
2002 Galéria Médium, Bratislava
2002 Iwano projekt, Galéria Matice srpske, Novi Sad, SCG
2001 Galéria Domu zahraničných Slovákov, Bratislava
2000 Galéria Pečat, Nový Sad, v rámci projektu GEOTAKT, SCG
1999 Galéria Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec, SCG
1999 Galéria Radničkej Univerzity, Októbrový salón, Nový Sad, SCG
1998 Galéria Vojvodinskej banky, Nový Sad, SCG
1997 Galéria Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovac, SCG

 - - -