Biografické údaje: Dávid Čársky

Račianska 87
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Mob. tel.: 0903/847 099

Vysoká škola výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: carsky@afad.sk

Dátum a miesto narodenia: 18. 3. 1959, Bratislava

Vzdelanie:
1986 – 1992 VŠVU Bratislava, Katedra grafiky
1990 – 1991 Art Department, Slippery Rock University of Pennsylvania, USA
1980 – 1982 SUPŠ, Bratislava, Reštaurátorské oddelenie
1974 – 1978 SUPŠ, Bratislava, Kameňosochárske oddelenie

Granty, štipendiá, ceny:
2005 Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award
1996 Tvorivé štipendium Nadácie Mikuláša Galandu
1996 Grant štátneho fondu kultúry Pro Slovakia

1995 Štipendium Fondu výtvarných umení
1994/95 Fulbright Award, Department of Fine Arts, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA
1993 Štipendium talianskej vlády, Perugia, Taliansko
1990/91 Štipendium, Slippery Rock University of Pennsylvania, USA

Samostatné výstavy:

2005 School of Art & Design, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
2005 University of Houston – Clear Lake, Houston, Texas, USA
2004 Galéria, Múzeum mincí a medailí - NBS, Kremnica
2003 Misia Slovenskej republiky pri Európskych spoločenstvách, Brusel, Belgicko
2000 Galéria, Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
2000 Galéria, Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
1997 Galéria, Hoechst Biotika, s.r.o., Martin
1996 Galéria Poľnobanky, a.s., Bratislava

Kolektívne výstavy (výber):
2006 “Bienále voľného výtvarného umenia”, Výstavná sieň SVÚ, Bratislava
2006 “Mona Lisa 2006”, Nosticův palác, Praha, ČR
2006 “Mona Lisa 2006”, Nová radnice města Brna, Brno, ČR
2006 ”5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA
2006 ”5x7 Art Splurge and Exhibition”, Finesilver Gallery, Houston Texas, USA
2006 ”5x7 Art Splurge and Exhibition”, Dunn & Brown Contemporary, Dallas, Texas, USA
2005 ”5x7 Art Splurge and Exhibition”, Arthouse at the Jones Center, Austin, Texas, USA
2005 ”5x7 Art Splurge and Exhibition”, Conduit Gallery, Dallas, Texas, USA
2004 Členská výstava Spolku grafikov, Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
2003
”Súčasná slovenská grafika XV”, Štátna galéria v Prešove
2002
”Súčasná slovenská grafika XV”, Štátna galéria Banská Bystrica
2001
”Umenie v kúpeľoch”, Turčianska galéria Martin
2001 ”Big Butter”, Martha Gault Gallery, Slippery Rock University, USA
2001
”Súčasná slovenská grafika”, Galerie Hollar, Praha, ČR
2000 ”Salón kresby, výber”, Kysucká galéria Čadca
1999 ”Salón kresby”, Považská galéria umenia v Žiline
1999
”Súčasná slovenská grafika XIV”, Štátna galéria Banská Bystrica
1998 ”Slovenské umenie dneška”, Dom umenia, Bratislava
1997 ”Slowakische Kunst Heute”, Galerie der Künstler, Mníchov, Nemecko
1996
”Súčasná slovenská grafika XIII”, Štátna galéria Banská Bystrica
1994 ”Internatioval Print Triennial – Cracow ’94”, Krakov, Poľsko
1992 Členská výstava Spolku grafikov, Neusiedl am See, Rakúsko
1992 Študentská výstava, Galerie der Kunststudenten, Viedeň, Rakúsko
1992 ”In Honor of Koloman Sokol”, Galéria Médium, Bratislava
1992 ”Concours de fresques”, Namur, Belgicko
1991
”Andy Warhol v kraji svojich rodičov”, MMURW, Medzilaborce
1991 ”Coup de Lune”, Paríž, Francúzsko
1990 ”International Exhibition of Miniature Art”, Toronto, Kanada
1990 ”Duchovné iniciatívy”, Bratislava
1987 “Pocta Strednej Európe”, Bratislava

Akademický a odborný rast:

Účasť na sympóziách:

2006 Medzinárodné sochárske sympózium “Socha a priestor”, Devín (jún, júl)
2005 Solar Plate Printing Workshop, FLATBED Press, Austin, Texas, USA (apríl)
2004 IV. ročník výtvarného sympózia – “Malý formát – Hodonín” pre odbor maľba, Hodonín, ČR (júl, august)
2001 Medzinárodné maliarske sympózium “Velký formát”, Valtice, ČR (júl)
2001 Medzinárodné maliarske sympózium
“Umenie v kúpeľoch”, Turčianske Teplice (august, september)

Prednášky v zahraničí, účasť na seminároch a konferenciách, odborné posudky, študijné cesty (výber):
2006 New York - rokovania s nadáciami a s partnerskými inštitúciami KR VŠVU, koordinácia 
          spolupráce a príprava medzinárodnych workshopov pre študentov, pedagógov a expertov 
          v oblasti reštaurovania umeleckých diel na papieri a fotografie z krajín Strednej a Východnej Európy 
          (máj)
2006 Slippery Rock University of Pennsylvania, PA, USA, prednáška, prezentácia VŠVU na 
          partnerskej škole
Buffalo State College, NY, USA, prezentácia VŠVU, rokovanie s potenciálnymi 
          partnermi pre akdemickú spoluprácu a výmenu (marec)
2005 Prednášky, konzultácie so študentami, School of Art & Design, The University of Michigan, Ann 
          Arbor, MI, USA (17. okt. – 4. nov.)
2005 Prednáška, prezentácia, vedenie figurálneho kreslenia, Humanities and Fine Arts, University 
          of Houston – Clear Lake, Houston, TX, USA (1. – 30. apríl)
2005 New York - rokovania s nadáciami a s partnerskými inštitúciami KR VŠVU, koordinácia 
          spolupráce a príprava medzinárodného workshopu pre študentov, pedagógov a expertov 
          v oblasti reštaurovania umeleckých diel na papieri a fotografie z krajín Strednej a Východnej 
          Európy (feb.)
2004 New York - rokovania s nadáciami a s partnerskými inštitúciami KR VŠVU, koordinácia 
          spolupráce a príprava spoločných workshopov (jan. + marec)
2004 Florencia – vedenie medzinárodného workshopu "From Masaccio to Marini, Heritage of Figurative 
          Visual Art"
, spolu s prof. Hološkom (feb.)
2003 New York - rokovania s nadáciami a s partnerskými inštitúciami KR VŠVU, koordinácia 
          spolupráce a príprava spoločných workshopov (feb.)
2002 Dublin - účasť na 7. konferencii ELIA (okt.)
2001 Florencia - prednáška (reštaurátorská tematika) na medzinárodnom workshope "The Influence 
          of Italian Mediaeval Frescos: A Project for their Conservation"
, (feb.)
2001 New York, Boston - študijná a služobná cesta (nov.)
2001 New York - študijná a služobná cesta (jan., feb.)
2000 New York - študijná a služobná cesta (jan., feb.)
2000 Barcelona - príspevok na 6. konferencii ELIA (okt.)
1999 New York - študijná cesta (sept.)
1999 Prednáška ”Katedra reštaurovania VŠVU Bratislava,” spojená s premietaním diapozitívov 
          uskutočnená (feb.) na:
   
         - Rhode Island School of Design, Providence, RI, USA
   
         - Slippery Rock University of Pennsylvania
1998 New York - študijná cesta (jan., feb.)
1995 Posudzovanie projektov (výtvarná a umeleckohistorická oblasť) pre:
   
         - Fulbright Commission Bratislava (SR)
   
         - Fulbright Commission Praha (ČR)
1994 Účasť na
”Visegrad Seminar”, College of Europe, Brugy, Belgicko (júl)

Členstvo v organizáciách:

 - - -