Biografické údaje - Mgr. Art. Iveta Bencová:
(KLIK - Theo Noll)

1968 narodila sa v Rimavskej Sobote
1987 – 1992 absolvovala Pedgogickú fakultu v Banskej Bystrici
1991 – 1997 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave
Venuje sa maľbe, tvorbe keramiky a sklených objektov. Žije a tvorí v Pezinku.

Výstavná činnosť (výber)
1994 Štátna galéria Banská Bystrica
1995 Cik-Cak centrum Bratislava
1996 Spolok architektov, Banská Bystrica
1997 Mail Art, Štátna galéria Banská Bystrica
1998 International Mini print Triennial, Tokyo, Japonsko
         Trienále drevorezu, Banská Bystrica
1999 Mini-print international, Cadaques
         Contemporary graphic, Banská Bystrica
         Štátna galéria Banská Bystrica, samostatná výstava
         Galéria NBS, Kremnica
2000 International Print Society, Krakow
         Numberg – Opole
         Hummelovo múzeum, Bratislava, samostatná výstava
         Považská galéria, Žilina, samostatná výstava
2001 T-club, Martin
2002 Galéria G5, Pezinok
2003 Elverum, Rissa, Trodheim, Nórsko, samostatné výstavy
         Galéria Slapansky, Mníchov
2004 Centrum Kolomana Sokola. Liptovský Mikuláš, samostatná výstava
2005 Západná terasa Bratislavského hradu
2006 International Triennial Society, Krakow
2007 Istrobanka, Bratislava

Pedagogická činnosť
1996 – 1997 odborná asistentka na Technickej univerzite, Katedra dizajnu Zvolen
1997 – 1998 stredoškolská učiteľka, ŠUV Lednické Rovne
1999 – 2001 stredoškolská učiteľka, ŠUV Kremnica
2001 – 2002 stredoškolská učiteľka, Súkromná stredná umelecká škola, Bratislava
2002 – 2006 odborná asistentka u Prof. I. Rumanského, doktorandské štúdium na VŠVU, Bratislava


Biografické údaje - Theo Noll:
(KLIK - Iveta Bencová)

1968 narodený v Neuwied, Nemecko
1990 – 1997 štúdium grafiky a maľby, dejín umenia a hudobnej vedy na Philipps-Univesität, Marburg
1996 spolupráca na filmovom projekte Murtazara Yurtsevera „Rapunzel und Avare“ v Izmire, Turecko
1996 – 1998 divadelná scéna pre Theater Gegenstand, Marburg
od 2001 splupráca na Kunstsupermarkt

Výstavná činnosť (výber)
1995 priestorová inštalácia vo vodárni Scheidt počas Saarbrücker-Sommer-Musik
1996 Waggonhalle, Marburg, samostatná výstava obrazov a objektov
1997 Umenie v Marburgu´96, vianočná výstava umelcov z Marburgu v Univerzitnom múzeu
1998 Umenie v Marburgu´97, Univerzitné múzeum, Marburg
         Kunst auf Lager, Marburg
         1. Marburger Kunstsupermarkt
1999 Cafe Galerie – Rix, Berlin, samostatná výstava
         Son Floriana, Mallorca, samostatná výstava
2000 Café Rotkehlchen, Marburg, spoločné práce s Erikom Hornom
2000 – 2001 Solothurner Kustsupermarkt, Švajčiarsko
   
      Frankfurter Kunstsupermarkt
         Marburger Kunstsupermarkt
2001 – 2002 1. Berliner Kustsupermarkt
         3. Frankfurter Kustsupermarkt
2002 Gewo Galerie Marburg
         Marburger Hängung, Marburg
2002 – 2003 Kunstsupermarkt, Berlin, Frankfurt, Marburg, Nemecko, Solothurn, Švajčiarsko
2003 1. Styler Kunstsupermarkt
2003 – 2004 Kunstsupermarkt, Berlin, Frankfurt, Marburg, Nemecko, Solothurn, Švajčiarsko
2004 Galerie Weigl, Nürnberg
2004 – 2005 Kunstsupermarkt, Berlin, Frankfurt, Marburg, Nemecko, Solothurn, Švajčiarsko
2005 Casa del artista, Rosario, Argentína
         Art at Hildegard´s, Valdosta, USA
         Kunst in der Scheune, Altstadtfreunde, Nürnberg
2005 – 2006 Kunstsupermarkt
2006 Kreisverwaltung des Landkreises, Marburg-Biedenkopf, samostatná výstava
         KiKo Büro für Kommunikation, Löwenhof, samostatná výstava

 - - -