Biografické údaje - vystavujúci autori

PETER AUGUSTOVIČ

1959 – narodil sa 2. augusta v Trnave
1975 – 1979 Stredná umeleckopriemyselná škola v Bratislave, grafické oddelenie, prof. Gabriel Štrba
1979 – 1985 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky a knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský
od 1993 – pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky

Venuje sa grafike, maľbe, známkovej tvorbe. Žije a tvorí v Bratislave.

IGOR BENCA

1958 – narodil sa 11. októbra v Topoľčanoch
1980 – 1981 Pedagogická fakulta v Nitre, odbor Výtvarná výchova – Slovenský jazyk
1981 – 1987 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky a knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský
1991 – 1995 odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
1995 – 2003 docent na Pedagogickej fakulte v Nitre, Katedra výtvarnej výchovy
od 2003 – dekan na Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Venuje sa grafike, maľbe a známkovej tvorbe. Žije a tvorí v Nitre.

RÓBERT BRUN

1948 – narodil sa 02. novembra v Žiline
1963 – 1966 Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Žiline
1966 – 1972 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky a knižnej tvorby, prof. Vincent Hložník
od 2002 – pedagóg Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Venuje sa grafike, maľbe, ilustrácii a známkovej tvorbe. Žije a tvorí v Žiline.

 KAROL FELIX

1961 – narodil sa 26. júla v Košiciach
1980 – 1981 Pedagogická fakulta v Nitre odbor Výtvarná výchova – Slovenský jazyk
1981 – 1987 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky a knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský

Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a známkovej tvorbe. Žije a tvorí v Nitre.

MARCEL HAŠČIČ

1954 – narodil sa 15. apríla v Trenčíne
1973 – 1979 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky, prof. Orest Dubay

Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, známkovej tvorbe a tvorbe objektov. Žije a tvorí v Bratislave.

ROBERT JANČOVIČ

1958 – narodil sa 29. januára v Šali
1973 – 1977 Škola umeleckého priemyslu v Bratislave, prof.  Rudolf Fila
1977 – 1983 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský
1990 – 1992 asistent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
1992 – 1997 vedúci Oddelenia voľnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
od 1997 – vedúci Katedry grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Venuje sa grafike, maľbe, ilustrácii a sochárskej tvorbe. Žije a tvorí v Bratislave.

PETER KĽÚČIK

1953 – narodil sa 16. marca v Bratislave
1968 – 1973 Stredná umeleckopriemyselná škola v Bratislave
1974 – 1980 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky a knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský

Venuje sa grafike, maľbe a knižnej ilustrácii. Žije a tvorí v Bratislave.

MARIÁN KOMÁČEK

1959 – narodil sa 11. decembra v Gbeloch

1975–1979 Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, prof. Gabriel Štrba
1980–1986 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Albín Brunovský

Venuje sa grafike, maľbe a knižnej ilustrácii. Žije a tvorí v Bratislave.

IGOR PIAČKA 

1962 – narodil sa 8. októbra v Třebíči
1983 – 1989 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie grafiky a knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský
1990 – 2003 asistent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Venuje sa grafike, maľbe a ilustrácii. Žije a tvorí v Pezinku.

DUŠAN POLAKOVIČ

1950 – narodil sa1. októbra v Bratislave
1966 – 1970 Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, prof. Gabriel Štrba
1970 – 1972 Akademia sztuk pieknych, Varšava
1972 – 1976 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie ilustrácie a knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský

Venuje sa grafike, maľbe, ilustrácii, a satirickej kresbe. Žije a tvorí v Bratislave.

KATARÍNA VAVROVÁ

1964 – narodila sa 23. augusta v Bratislave
1984 – 1990 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie ilustrácie a knižnej tvorby, prof. Albín Brunovský

Venuje sa grafike, maľbe, ilustrácii, a kresbe. Žije a tvorí v Pezinku.

 - - -