Biografické údaje - Jitka Bezúrová-Mošková

1958 narodila sa v Brne 25. 12.
1974 – 1978 štúdium na VŠVU v Bratislave, Oddelenie knižnej tvorby a ilustrácie u Prof. Albína Brunovského
1999 vydala zbierku básní
Svetlo (vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ) s vlastnými ilustráciami.
1999 Sympózium, Jeseň - Podzim, Banská Štiavnica
2001 V. Medzinárodné grafické sympózium, Moravany nad Váhom
2004 Sympózium, Jeseň - Podzim, Spišská Kapitula
2005 Maliarske Sympózium, Banská Štiavnica
2006 Sympózium, Jeseň - Podzim, Spišská Kapitula

Venuje sa maľbe, grafike, kresbe a poézii.
Žije a tvorí v Senci.

Samostatné výstavy

1987 - Kultúrny dom, Senec
1988 - Spoločenské centrum, Piešťany
1989 - Galéria SFVU s A. Mrázikovou, Bratislava
1990 - “Zvuky nikdy nepočuté” Galéria Slovnaftu, GMB Bratislava
         - Galéria mladých, Štátna galéria Nitra
1992 - Galerie Gottlicher, Krems, Rakúsko
1993 - “Stretnutie s anjelmi”, galéria Ardan, Bratislava
         - Štátna galéria Nitra, Galéria A, Nitra
1997 - Protidrogové centrum Hraničná, Bratislava
1999 - Galéria Poľnobanky, Bratislava
2001 - Oravská galéria, Župný Dom, “Kde vzniká svetlo”, Dolný Kubín
         - Slovenská národná knižnica v Martine
         - Múzeum Ľ. Štúra, Modra, “Kde vzniká svetlo”, Modra
2002 - Štúdio L+S, “Obrazy moje ostrovy”, Bratislava
2003 - Obchod s ručním papírem, Galerie V. Losiny, “Rozjímání – Rozjímanie”, Praha
         - D + Gallery, maľba a grafika, Praha
         - Otvorenie galérie Poetika “Obraz a slovo”, Senec
         - Kultúrne centrum Pezinok, Minigaléria, maľba a grafika, Pezinok
2004 - Galéria Fontána, “Chvíľa ticha”, Piešťany
         - Slovenský inštitút Rím, “Kde vzniká svetlo”, Taliansko
         - Cianchiano Terme, Sála Fellini, výber z tvorby, Toskánsko, Taliansko
2005 - Preventívne centrum Sv. Alžbety, maľba a grafika, Bratislava
2006 - Kursalón, “Hľadanie ticha”, kresba a grafika, Piešťany
         - Galéria CI Holding, “Moja cesta” , Bratislava
         - Slovenský konzulát Gliwice, maľba a grafika, s K. Kanalom, Poľsko
2007 - Galéria Michalský dvor, “Moje záhrady”, maľba, spolu s fotografiami I.
Bindera, Bratislava
         - Galéria slovenského inštitútu, “... Tajomstvo”, maľba, Varšava, Poľsko
         - Centrum kultúry Nowa Huta “...Tajomstvo”, maľba, Krakow, Poľsko
2008 - Galéria GOZA, Panenská ul., Bratislava

 Spoločné výstavy - výber

1984 - Ilustrácie poslucháčov VŠVU galéria MF, Praha
1988 - Umelecké remeslá, Mníchov
         - IV. Medzinárodné quadrienále Malé grafické formy, Štátna galéria, Banská Bystrica
         - Ex Libris centrum, Sint Nikolaas, Belgicko
         - Trienále akvarelu, Novohradská galéria, Lučenec
1990 - Súčasná grafika, Štátna galéria Banská Bystrica
1991 - Slovenská grafika, Nový Sad, Slovinsko
         - Slovenská grafika, Rettreti, Fínsko
         - Motívy z Biblie, Bibiana, Bratislava
1992 - Súčasná grafika, Orense, Španielsko
1993 - Galéria D, Sao Paulo,akvarely Brazília
         - Galéria D, Djakarta, Indonézia
1995 - ASIA + EUROPA, galéria moderného umenia, Soul, Južná Kórea
1999 - Slovenská grafika, galéria D, Praha
2001 - Galéria Danubiana, V. Medzinárodné grafické sympózium, Čunovo
2003 - Městská galerie, “Ostrovy zdánlivé”, Znojmo
2005 - Galerie Břeclav, GRAFIX 2005, Bienále malé grafické formy, Břeclav
- Kuks, Spolok českých exlibristov, Ex Libris, Kuks
         - Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, “Modlitba v umení”, Banská Bystrica
         - Galéria Fontána, Piešťany, “Mosty”, Nórsko - Slovensko, Grafika, spolu s L. Jergušovou - Vydarenou, V. Melčákovou - Junekovou, Piešťany
         - Gallery Boa, Oslo, “Mosty” Nórsko - Slovensko, Grafika, Nórsko
         - Zaal Scaldis, Antverpy “Umenie pre život”, grafika, Belgicko
         - Preventívne centrum Sv. Alžbety, maľba a grafika, Bratislava
         - Galéria SVÚ, Bratislava, I. Bienále voľného výtvarného umenia SVU, grafika
         - Galerie Rokycany, 3. Rokycanské bienále grafiky, Rokycany
         - Galéria Antverpy, grafika, Haag, Holandsko
         - Galéria Camera, Djakarta, Baudung, Indonézia
         - Taj Pei, Fina Arts museum Malajzia, Dillí, India
         - Galéria Slovenského rozhlasu, "Musica in imagine", maľba, Bratislava
         - Interpretácia skutočnosti - Umenie 2007, Dom umenia , Bratislava
2008 - obraz a obraz - interpretácie vo výtvarnom umení, galéria Slovenského Rozhlasu, Bratislava

Zastúpenie v galériách a zbierkach:

  • GMB v Bratislave
  • Štátna galéria v Banskej Bystrici
  • Oravská galéria v Dolnom Kubíne
  • Moravská galéria v Břeclavi

Diela sú v súkromných zbierkach v SR, Nórsko, Rakúsko, Česko, Nemecko, Fínsko, Brazília, Južná Kórea, India, ... 

 - - -