Biografické údaje - Karol Felix 

Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a známkovej tvorbe. Žije a pracuje v Nitre. Je členom Združenia grafikov G Bod a Združenia N’ 89.

Životopisné údaje

1961 – Narodil sa 26.7. v Košiciach
1980 1981 Pedagogická fakulta v Nitre odbor Výtvarná výchova Slovenský jazyk
1981 1987 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Oddelenie voľnej grafiky a knižnej tvorby u Prof. Albína Brunovského
1987 1988 Armádne výtvarné štúdio Praha
1990 – Štipendijný pobyt v Centrum Frans Masereel v Kasterlee / Belgicko
1990 – Spolupráca s umeleckým tlačiarom Martinom Štěpánkom, dielňa M’ ART PRINT
1991 – Študijný pobyt vo Fondation Taylor v Paríži / Francúzsko
2000 – Účasť na International Millenium Party Chicago / USA
2001 – Stáž na North Central College – Naperville, Illionis / USA

Samostatné výstavy

1989 Nitra, Galéria mladých
1990 Kasterlee, Centrum Frans Masereel (Belgicko)
         Sint Niklaas, Mestská galéria (Belgicko)
         Sobotka, Šolcův statek (Česká republika)
         Praha, galerie Umění knihy (Česká republika)
1991 Oostzaan, Mestská galéria (Holandsko)
1992 Sofia, Karol Felix – Igor Benca (Bulharsko)
1995 Nitra M art galéria (Slovensko)
         Lisabon, Casa Potthoff (Portugalsko)
         Buchlovice, Zámecká galerie (Česká republika)
        
Martin, Galéria Hoechst Biotika (Slovensko)
1996 Galanta, Renesančný kaštieľ (Slovensko)
   
      Nitra, Divadelný klub Tatra (Slovensko)
         Praha, Galerie u Prstenu (Česká republika)
   
      Nitra, Mestské muzeum (Slovensko)
         Topolčianky, Zámok (Slovensko)
1998 Bratislava, Galéria Nova (Slovensko)
         Praha, Galéria Slovenského inštitútu (Česká republika)
   
      Slovenský inštitút v Prahe (Česká republika)
   
      Antwerpy, Epreuve d’artiste Galerie (Belgicko)
1999 Křižovice, Galerie z ruky (Česká republika)
   
      Uherské Hradiště, Galerie u sovy (Česká republika)
2000 Bratislava, Galéria Michalský dvor (Slovensko)
         Berlín, Slovenský inštitút (Nemecko)
2001 Chicago, Drury Lane, Illionis (USA)
         Naperville, Oesterle Gallery, Illionis (USA)
         Bratislava, Galéria Slovenskej sporiteľne (Slovenská republika)

Ceny a ocenenia

1984 I. Cena za grafiku v súťaži umeleckých škôl Československa
1987 Čestné uznanie rektora Vysokej škol školy výtvarných umení Bratislava
   
      Odmena Slovenského fondu výtvarných umení
1988 Cena Matice slovenskej v súťaži ”Najkrajšie knihy Československa 1988”
1989 Cena mesta Sint Niklaas, Medzinárodné bienále malých grafických foriem (Belgicko)
1993 Hlavná cena na Medzinárodnej súťaži ”Žena v Ex libris” v Kyjeve (Ukrajina)
   
      Grand Prix 93, Medzinárodné bienále Ex libris, Havířov (Česká republika)
1994 Medaila za najlepšiu kolekciu 15. Bienále Ex libris Malbork (Poľ
sko)
         Cena v súťaži ”Najkrajšia kniha Slovenska ’ 93”
         1. miesto v ankete ”Najkrajšia známka Slovenska 1993”
1995 Čestné uznanie Spolku grafikov na 1. Trienále Ex libris v Bratislave
   
      Čestná medaila na VI. Medzinárodnom bienále malých grafických foriem v Ostrówe Wielkopolskim (Poľsko)
         II. cena za garfiku na Medzninárodnej výstave miniatúrneho umenia v Toronte (Kanada)
1996 Cena spoločnosti Charbonell v súťaži ”Ex libris XXI. storočie” v Paríži (Francúzsko)
   
      Cena na 9. Medzninárodnom bienále malej grafiky v Soule (Južná Kórea)
1997 Čestná medaila na VII. Medzinárodnom bienále malých grafických foriem v Ostrówe
Wielkopolskim (Poľsko)
1998 1. miesto v ankete ”Najkrajšia známka Slovenska ’97”
         Strieborný odznak Zväzu slovenských filatelistov
1999 Medaila primátora mesta Nitry
         Čestná medaila v súťaži Ex libris a malá grafika vo Wroclavi (Poľsko)
   
      Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za najlepší výtvarný návrh poštovej známky
2001 Čestné občianstvo mesta Naperville, Illionis (USA)

- - -