Biografické údaje - Dezider Castiglione 

Dezider Castiglione venuje sa maľbe, kresbe, grafike a monumentálnej tvorbe v architektúre
nar. 26.11.1924 v Hlohovci /Fraštáku/
1945 1948 štúdium na Oddelení výtvarnej výchovy pri SVŠT, neskôr Prírodovedeckej a nakoniec Pedagogickej fakulte UK prof. J. Mudroch, E. Lehotský, G. Mallý, J. Kostka
1949 1953 asistent J. Mudrocha na VŠVU
1954 počiatky monumentálnej tvorby v architektúre
1977 1979 vedúci Oddelenia monumentálneho maliarstva pri VŠVU
Člen Skupiny 29. augusta
Člen Zväzu slovenských výtvarných umelcov
do r. 1989
Člen Umeleckej besedy Slovenska od roku 1990

Samostatné výstavy:
1974 Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave
1984 Galéria Jána Koniareka v Trnave
1993 Galéria Polnobanky Bratislava

Kolektívne výstavy:
1962 Výstava mladých českoslovenkých umelcov, Moskva
1959 1961 Výstavy Skupiny 29. augusta v roku 1959 1961, Mestská galéria, Bratislava
1975 Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Bratislava
1983 Výstava monumentálnej tvorby na Slovensku. Dom umenia, Bratislava
2000 Výročná výstava Umeleckej besedy Slovenska. Slovenský rozhlas, Bratislava
2002 Výstava portrétov pri príležitosti krstu knihy “Zomrieť v San Francisku”. Galéria Artotéka, Bratislava

Študijné cesty:
Sovietsky zväz 1959, 1970
Taliansko 1958, 1963, 1972, 1973
Francúzsko 1971
Nemecká demokratická republika 1957

Monumentálne práce (výber):
1958 1963 Mozaika auly Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave
1961 1962 Mozaika vestibulu Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
1964 Sklomozaika Internátu VŠP v Nitre
1966 TZS pri Piešťanoch
1966 1967 Fasáda kúpaliska Delfín v Bratislave
1967 Vitráž stropu Slávnostnej siene na Slavíne
1968 Sklomozaika obchodného domu v Liptovskom Mikuláši
1970 Sklobetónová vitráž v nemocnici v Žiline
1970 Sklobetónová vitráž Študentského domova Filozofickej fakulty P. J. Šafárika v Prešove
1975 Keramická mozaika v bazéne sanatória Krym v Trenčianskych Tepliciach
1976 Sklovitráž v budove ROH Tesla Orava
1977 Glazovaná keramická mozaika vo vestibule US Tatra Bánovce nad Bebravou
1979 Kamenná mozaika v NsP Rožňava
1980 Štrukturálna maľba v
Chemosvite Svit
1981 Mozaika fontány Gynekeologického ústavu v Trnave
1983 Sklobetónová vitráž na priečelí Výskkumného ústavu liečív v Modre

Literatúra:
Biathová, Katarína: Dezider Castiglione. In: Slovník súčasného výtvarného umenia. Ed. Marián Váross. Bratislava 1967, nepag.
Dezider Castiglione. Kat. výst. Galéria Cypriána Majerníka. Úvod Viera Luxová. Bratislava 1974, nepag.
Malý slovník slovenských výtvarných umelcov. Bratislava 1981, s. 68.
Dezider Castiglione. Kat. výst. Galéria Cypriána Majerníka. Úvod Viera Luxová. Kat. výst. Galéria Jána Koniareka. Trnava 1984, nepag.
Malý, Zdeněk. (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělcu 1950 1997. A Č. Ostrava 1998, s. 254.