Biographical data - Doc. Emil Sedlák

1938 born at the 5. April in Spišské Podhradie, Slovakia
1954 – 1958 study at the School of Applied Arts in Bratislava
1958 – 1960 study at the Academy of Fine Arts in Bratislava under prof. Peter Matejka
1960 – 1964 study at the Academy of Fine Arts in Bratislava, in the special section for graphic art under 
                     prof. Vincent Hložník
1966 study stay, Europa Haus, Vienna, Austria
1967 becomes a member of the Graphic Artists Club in Bratislava
1969 – 1972 study stay, Academia Delle Belle Arti, Bologna, Italy
1989 – 1991 Pedagogical Faculty of Komenius Univerzity, Nitra
1992 lecturer on the Pedagogical Faculty of Komenius University in Bratislava, Departament of the Fine Art Education
15.04.2004 becomes a member of the Association of Czech Graphic Artists Hollar
He is engaged in painting, graphic and book illustrations. He works and lives in Bratislava.

Solo Exhibitions (selection)
1964 Graphic. Galéria mladých, Bratislava, Slovakia
1968 Graphic. Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves, Slovakia
         Graphic. Východoslovenská galéria, Košice, Slovakia
1969 Graphic. Galéria Alfermann, Germany
1982 Graphic. Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves, Slovakia
1984 Graphic. Vlastivedné múzeum, Spišská Nová Ves, Slovakia
1985 Selection from grapic an illustrations work. MKS G. Švéniho, Prievidza, Slovakia
1986 Selection from painting. LF UK, Bratislava, Slovakia
1988 Cut of Artwork. Výstavná sieň L. Novomestského, Bratislava, Slovakia
1991 The Songs of Maldoror and Others. Tatran, Bratislava, Slovakia
1999 Pictures of Conscience. Gakéria G5, Pezinok, Slovakia (together with Marcel Sedlák)
2000 XX Metamorphoses of My Spiders. Západoslovenské múzeum, Trnava, Slovakia
2004 My Spiders. Pálffyho palác, Bratislava, Slovakia

Group Exhibitions (selection)
1964 Florencie, Italy
1965 Prague, Czech Republic
         Krakow, Poland
1966 Prague, Czech Republic
         IX Esposizione Internacionale di Bianco e Nero. Lugano
1967 Neapol, Italy
1968 Bratislava, Slovakia
         New York, USA
         Bruxelles, Belgium
1969 II bienial of Graphic Art. Liege
         Gallery of Fine Art. Toronto, Canada
1970 Osaka, Japan
1971 Bratislava, Slovakia
         Warszaw, Poland
1973 Vienna, Austria
         Amsterdam, Holland
1974 Padova, Verona, Italy
         XII Premio Del Disegno, Galleria delle Ore, Miláno, Italy
1976 Galleria delle Ore. Milano, Italy
1979 Kolín, Germany
1981 II Slovak Exhibition of the Painting. Žilina, Slovakia
1982 Contemporary Czechoslovak Illustration. Moscow, Soviet Republic
1983 III Slovak Exhibition of the Painting. Žilina, Slovakia
1985 IV Slovak Exhibition of the Painting. Žilina, Slovakia
1999 Pictures, Paintings, Sculptures. Galéria umelcom Spiša, Spišská Nová Ves, Slovakia
         IV Exhibition of Art Works of Members of Departament of Fine Art Education, Pedagogical faculty UK in Bratislava. 
            Bratislava, Slovakia
         Exhibition Hall of UBS, Bratislava, Slovakia
2000 Relationships, Pictures, Landscapes. Gallery Marat, Bratislava, Slovakia
2001 Sonnenwende Schloss Halburn, Austria

Awards (selection)
1965 Prix for illustrations on the International Book Exhibition. Leipzig, Germany
1967 III Prix for the cycle Kaput, Slovakia
1973 Prix from the publishing house Smena for the illustrations to the book: Ch. Dickens: Pochmúrny dom, Slovakia
1975 Premio aquisito (Giulio da Pietri), Milano, Italy
1984 Award. Competition tho the 40. anniversary SNP for graphic cycle Krompachy

Book Illustartions (selection)
Smrek, J.: Cválajúce dni. Tatran, Bratislava 1963
Sládkovič, A.: Marína. Tatran, Bratislava 1963
Poliaková, B.: Zaklínadla. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kovalčík, V.: Vstupovanie do erbu. Slovenský sisovateľ, Bratislava 1965
Gabaj, F.: Maturantka Eva. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Čechov,
A. P.: Pomýlené lásky. Tatran, Bratislava 1966
Alcoforádová, M.: Spoveď portugalskej mníšky. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Mayer, C. F.: Pescárovo pokušenie. Tatran, Bratislava 1967
Majerník, J.: Okamih dospievania. Smena, Bratislava 1967
Gallo, I.: Spaľovanie. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1968
Belák, B.: Poľahčujúce okolnosti. Smena, Bratislava 1968
Belnayová, K.: Spln dažďov. Smena, Bratislava 1968
Veigl, S.: Mesto na návrší. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1968
Villon, F.: Kodicil. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1969
Belák, B.: Postupne sa usmievam. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1969
Sládkovič, A.: Marína. Tataran, Bratislava 1969
Kočan, M.: Nevesta v daždi. Smena, Bratislava 1970
Kostra, J.: Ave Eva a iné. Tatran, Bratislava 1970
Lewellyn, R.: Bolo raz zelené údolie. Smena, Bratislava 1971
Dickens, CH.: Pochmúrny dom. Smena, Bratislava 1973
Tomasi di Lampedusa, G.: Gepard. Smena, Bratislava 1975
Terlechi, W.: Pútnici. Tatran, Bratislava 1975
Kuprin, A., I.: Sulamit. Tatran, Bratislava 1975
Mamrois, A.: Lália alebo život George Sandovej. Smena, Bratislava 1975
Diderot, D.: Mníška. Smena, Bratislava 1976
Cardoso, O., J.: Čas pre dvoch. Tatran, Bratislava 1976
Putrament, J.: Akropola. Smena, Bratislava 1979
Haavikko, P.: Cesta známou rečou. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1980
Vazov, I.: Pod našim nebom. Tatran, Bratislava 1980
Rifjerg, K.: Anna je Anna. Smena, Bratislava 1981
Horváth, J.: Vízum do Európy. Tatran, Bratislava 1981
Mikalkovič, J.: Zimoviská. Tatran, Bratislava 1983
Moravčík, Š.: Maľované jarmá. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984
Podracká, D.: Zimní hostia. Slovenská spisovateľ, Bratislava 1984
Puškáš, J.: Záhrada v piaotm období roka. Smena, Bratislava 1984
Buzássy, J.: Krása vedie kameň. Tatran, Bratislava 1985
Meza, R.: Carmela. Smena, Bratislava 1986
Pavese, C.: Diabol na vŕškoch. Smena, Bratislava 1986
Diderot, D.: Mníška. Pravda, Bratislava 1987
Veress, M.: Byť lesom divej zveri. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1987
Gráf, Š.: Let Írisovej vážky. Slovenský spisovateľ, Brati
slava 1987
Veigl, S.: Pred ružou stojím nemý. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1988
Lundkvist, A.: Babylon, neviestka bohov. Smena, Bratislava 1988
Šikula, V.: Chrust. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1988
Šikula, B.: Objatie mŕtvych otcov. Slovenský spisovateľ, Bratislava 2000

 - - -