Edita Balážová
Umelecká keramika /
Art Ceramics

Biografické údaje / Biographical data

1978 – narodila sa 29.04. v Skalici / born 29.04. in Skalica, 
            Slovakia
1992 – 1996 Stredná umelecko-priemyselná škola, Hodonín, Česká 
             republika /
study at Secondary School of Applied Arts,
             Hodonín, Czech republic
1996 – 2002 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava / study at 
            the Academy of Fine Arts, Bratislava, Slovakia
2000 – sympózium Multimedia Camp, Erfurt, Nemecko / 
            symposium Multimedia Camp, Erfurt, Germany
2001 – štipendijný pobyt, Muthesius Fachhochschule, Kiel,        
            Nemecko / sholarship in Muthesius Fachhochschule, 
            Kiel, Germany
2002 – Keramické sympózium, Lučenec / Ceramical symposium, 
            Lučenec, Slovakia
2003 – Miedzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeždiarsky, 
            Boleslawiec, Poľsko /
Miedzynarodowy Plener 
            Ceramiczno-Rzeždiarsky, Boleslawiec, Poland

Výstavy / Exhibitions

1996 – Kresby, Hodonín, Česká republika / Drawings, Hodonín, Czech republic
1998 – Sklo – keramika – šperk, Košice / Glass – Ceramics – Jewel, Košice, Slovakia
1998 – Klub skalických výtvarníkov, Dom kultúry, Skalica / Club of Artists from Skalica, House of Culture, Skalica, 
            Slovakia
1998 – Revivals, Kremnica / Revivals, Kremnica, Slovakia
1998 – Vox Humana – putovná výstava, Ostrava, zámek Mnichovo hradiště, Praha, Brno, Česká republika / Vox 
            Humana – wandering exhibition, Ostrav
a, castle Mnichovo Hradiště, Prague, Brno, Czech republic
1999 – Keramika, Dom kultúry, Skalica / Ceramics, House of Culture, Skalica, Slovakia
2000 – Priestory elektrárne, Poprad / Space of Power Station, Poprad, Slovakia
2001 – Ateliér keramiky, Záhorské múzeum, Skalica / Ceramics Studio, Záhorské múzeum, Skalica, Slovakia
2001 – 4. trienále poslucháčov výtvarných škôl, Záhorská galéria, Senica / 4th Triennial of the Students of Fine Arts Schools, 
            Záhorské múzeum, Skalica, Slovakia
2001 – Play and Play, Priestory elektrárne, Poprad / Play and Play, Space of Power Station elektrárne, Poprad, Slovakia
2002 – 14. keramické sympózium, Novohradská galéria, Lučenec / 14th Ceramical Symposium, Novohradská galéria, 
            Lučenec, Slovakia
2002 – Kruhy na vode, SNG, Bratislava / Circles in the Water, Slovak National Gallery, Bratislava, Slovakia
2002 – Alchýmia keramiky, Malokarpatské múzeum, Pezinok / Alchemy of the Ceramics, Malokarpatské múzeum, Pezinok, 
            Slovakia
2003 – Státní zámek, Český Krumlov / State Castle, Český Krumlov, Czech Republic
2003 – 1. Biennial Internacional del Mosaico Conterporáneo Pro Museo, Buenos Aires, Argentína / 1. Biennial Internacional 
            del Mosaico Conterporáneo Pro Museo, Buenos Aires, Argentina
2003 – Boleslawicky Osrodek Kultury, Boleslawiec, Poľsko / Boleslawicky Osrodek Kultury, Boleslawiec, Poland
2003 – Združenie keramikov, Prešov / Association ov Ceramics Artists, Prešov, Slovak Republic

 Ocenenia / Prizes

1998 – Čestná cena za plastiku, Vox Humana, Ostrava, Česká republika / Honourable prize for the plastic, Vox Humana, 
            Ostrava, Czech Republic
2002 – Čestné uznanie, Kruhy na vode, Bratislava / Honourable Mention, Circles in the Water, Bratislava, Slovakia
2003 – Cena. 1. Biennial Internacional del Mosaico Conterporáneo Pro Museo, Buenos Aires, Argentína / Prize. 1. Biennial 
            Internacional del Mosaico Conterporáneo Pro Museo, Buenos Aires, Argentína

Obchodné zastúpenie / Trade agency
ENFER, a. s.
tel.: ++421 2 592 655 44
fax: ++421 2 592 655 29

Catalogue
(click the picture for enlarge)

b03.jpg (33202 bytes) Glazované poháre v tvare úst a oka / Glazed cups in the shape of mouth and eye       b04.jpg (44983 bytes) Stojan na cigarety / Stand for cigarettes
b05.jpg (40515 bytes) Keramický objekt v tvare formy vázy / Ceramical object in the shape of vase-form       b06.jpg (50501 bytes) Keramický objekt v tvare formy vázy / Ceramical object in the shape of vase-form
b07.jpg (44488 bytes) Keramický objekt v tvare formy vázy / Ceramical object in the shape of vase-form       b08.jpg (27475 bytes) Glazúra – detail / Glaze – detail
b09.jpg (20154 bytes) Konvica / Pot       b10.jpg (25191 bytes) Konvica / Pot
b11.jpg (22111 bytes) Konvica / Pot       b12.jpg (27742 bytes) Konvica / Pot
b13.jpg (48947 bytes) Ihelníček / Needle case       b14.jpg (32747 bytes) Náprstník a špulky / Fimble and spools
b15.jpg (24843 bytes) Náhrdelník / Necklace       b16.jpg (43530 bytes) Náhrdelník / Necklace
b17.jpg (30458 bytes) Stojan na lyžičky / Stand for spoons       b18.jpg (35031 bytes) Keramický obraz / Ceramical picture
b19.jpg (62942 bytes) Ihelníčky / Needle cases       b20.jpg (32069 bytes) Podstavec / Pedestal

- - -