Katalóg
METAMORFÓZY Vladimíra Gažoviča

(kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší)

o1301.jpg (46981 bytes) Teirésias.
1976, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia ku III knihe, Tírezias.

Tírezias bol Théban, žijúci za Oidipových čias. Keď uvidel páriace sa hady, zabil samicu a stal sa na sedem rokov ženou. Pri podobnej situácii o sedem rokov zabil hadieho samca a stal sa opäť mužom. Bol oslepený Junónou, pretože súhlasil s Jupiterom, že žena cíti z lásky väčšie potešenie ako muž. Jupiterom mu bol za to daný dar veštectva.

“Rozhodca, ktorého pozvali riešiť tú žartovnú škriepku,
potvrdí Jovove slová. Juno, ktorú vraj výrok
napálil väčšmi než hoden bol predmet celého sporu,
sudcove oči odsúdi na večnú temnotu noci.
Všemocný otec, keďže boh nikdy nemôže zvrátiť
počiny druhého boha, nahradí slepotu zraku
schopnosťou budúcnosť vidieť a zmietni tak pokutu slávou.”
(s.65)

o1302.jpg (45579 bytes) Bakchus.
1975, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia ku III knihe, Penteus.

Bakchus bol synom Jupitera a Kadmovej dcéry Semely. Bol bohom vína a mystickej extázy, aj bohom plodnosti. Na jeho počesť sa konali náboženské slávnosti – bakchanálie. Svojich protivníkov trestal, napr. Pentea, ktorý bol odporcom jeho kultu, zabili bakchantky, medzi ktorými bola aj Penteova matka.

“Ako tu Penteus hľadí na slávnosť hriešnymi zrakmi,
prvá ho pobadá matka, v záchvate ošiaľu prvá
pustí sa do behu za ním, prvá ho poraní tyrsom,
ktorý doň vrhla a jačí: “Poďteže, poďte sem sestry!
Tu toho ozrutného kanca, čo túla sa po našom poli,
musíme skoliť!” A naňho samého rúti sa celý
kŕdeľ zjašených ženských, húfom sa ženú mu v stopách,
hoci už trasie sa strachom, hoci už pokorne prosí,
hoci už preklína samého seba a priznáva vinu.
Krváca z celého tela a volá: “Pomôž mi, teta
Autonoa, zľutuj sa, pre smrť syna sa zľutuj!”
Tá si už na syna nespomína a žobroniacemu
Odtrhne ruku a teta Ino mu odšklbne druhú.”
(s. 74)

o1303.jpg (37690 bytes) Medúza.
1976, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia ku IV knihe, Medúza.

Bola dcérou morských božstiev Forkýna a Ketó a bola najhroznejšou z Gorgón, ako jediná bola smrteľná. Miesto vlasov mala hady, kančie zuby, šupinatý krk a bronzové ruky. Pohľadom na ňu sa menilo všetko živé na kameň. Neptún sa s ňou vraj spojil priamo na pôde Minervinho chrámu. Splodili Pegasa a Chrýsaora, ktorí vyskočili z jej trupu vo chvíli, keď jej Perseus odsekol hlavu. Hlavu Medúzy si pripevnila na štít Aténa, čím si privlastnila jej strašnú moc.

“... dorazí k príbytku Gorgón. Na cestách, na šírych poliach,
všade sa stretal s podobou ľudí a rozličných zvierat,
ktoré sa tvárou v tvár Medúze zmenili na číru skalu.
A predsa na kove štítu, ktorý mal v ľavej ruke,
Perseus uzrel sťa v zrkadle príšernej Medúzy obraz.
Pokým plazy a obludu objímal hlboký spánok,
Jovov syn odťal jej od šije hlavu a z matkinej krvi
zrodil sa na krídlach letiaci Pegas zároveň s bratom.”
(s.93-94)

o1304.jpg (31666 bytes) Pyramos a Tisba.
1979, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia ku IV knihe, Pyramus a Tisba. Nepoužitá ilustrácia.

Pyramus bol babylonský mladík a Tisba jeho milenka. Ich otcovia s ich vzťahom však nesúhlasili. Mali dohodnutú schôdzku v tieni moruše. Tisba prišla skôr, ale musela sa schovať do jaskyne pred levicou, pričom stratila závoj. Ten levica roztrhala. Keď ho zbadal Pyramos, myslel si, že Tisba je mŕtva, a tak sa prebodol mečom. Keď ho našla Tisba, vzala si život. Popol oboch bol uzavretý do jedinej urny, kde sa zmiešal.

“Úzkou škárou bol puknutý múr, čo obidva domy
spájal už od dávnych čias, keď ešte stavali steny.
Po dlhé roky a veky tú chybu si nevšimol nikto:
vy ste ju, milenci, zočili prví (čo nezbadá láska?),
vy ste si cestu z nej urobili pre hlas, kadiaľ sa často
bez obáv uberal tlmený šepot a lichôtok vrava.”
(s. 77)

o1305.jpg (40615 bytes) Omladenie Aiasove.
1975, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia ku knihe VII, Aizón.

Aizón bol Iásonov otec, kráľ v Ioloku. Bol zbavený vlády svojim bratom Peliom, ale Iáson mu k nej dopomohol späť a Médea ho omladila.

“Len čo to Médea zbadá, zaraz vytasí dýku,
prereže starcovi hrdlo, všetku starú krv nechá
vytiecť a vleje doň čarovnú šťavu. Keď prijme ju Aizón
ústami alebo preťatým hrdlom, z brady a vlasov
mizne mu šedivá farba a miesto nej zjaví sa čierna,
stráca sa vycivenosť tváre, bledosť i zvädnutosť kože,
hlboké vrásky vypĺňa mohutnejúce telo,
sviežosťou zahýria údy: Aizón s údivom cíti,
že asi taký bol, keď mal kedysi zo dvadsať rokov.”
(s.137)

o1306.jpg (26917 bytes) Próteus.
1976, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia ku VIII knihe, Tézeus u Achelóa.

Próteus bol morským bohom a veštcom, tiež pastierom morských živočíchov. Sídlil na ostrove Far pri ústí Nílu. Dokázal na seba brať rôzne podoby a tak symbolozoval tvarovú prispôsobivosť tekutej vody.

“Rozprávač skončil a všetkých tou hlboko príhodou dojal.
najmä však Tézea. Keďže chcel Tézeus o divoch bohov
počúvať ďalej, boh rieky, oprúc sa o lakeť, znova
takto sa ozval: “Veľa je, hrdina takých, čo iba
jedinou premenou prešli a nový tvar ostal im navždy.
Mnohí však môžu sa premeniť viackrát, napríklad Próteus,
žijúci v hlbinách mora, čo vinie sa okolo zeme.
Neraz jak mladík sa zjavil, neraz v podobe leva,
zavše bol zúrivým diviakom zavše zas desivým hadom,
ktorého všetko sa bálo. Často mal ako býk rohy,
často sa mohol pozdávať skalou, ba často i stromom,
dakedy, vezmúc na seba podobu plynúcej vody,
tiekol jak rieka, nato bol ohňom, opakom rieky.”
(s.167)

o1307.jpg (29869 bytes) Kráľ Midas.
1976, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia k XI knihe, Midas.

Frízsky kráľ, ktorý dostal od Bakchusa dar meniť všetko čoho sa dotkne na zlato. Dlhé uši mu narástli, lebo nesúhlasil s víťazstvom Apollóna nad Panom v hudobnom závode. Pokúšal sa to utajiť, zdôveril sa len zemi do ktorej vykopal jamu, toto tajomstvo jej vyzradil a jamu opäť zakopal. Onedlho na tom mieste vyrástlo rákosie a svojim šumením hlásalo na všetky strany správu, že kráľ Midas má oslie uši.

“S rozsudkom boha posvätnej hory súhlasil každý,
jediný Midas naň šomre a trúsi reči, že Tmólus
Panovi krivdí. Nestrpí Apolón, aby si ľudskú
podobu zachovali Midove sprostácke uši:
predĺži ušnice na nich, dá porásť im belavou srsťou,
dolu ich uvoľní, aby sa mohlo nimi aj hýbať.
Ľudskú tvár nestratí Midas, len jeden úd pokuta stihne:
na hlave trčia mu uši, aké má ťarbavý somár.”
(s. 213)

o1308.jpg (52853 bytes) Boj Lapitov s Kentaurami.
1976, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia k XII knihe, Bitka Lapitov a Centaurov.

Kentauri boli zobrazovaní ako bytosti spoly kôň, spoly človek. Na svadbe lapitského kráľa Peirithoa s Hippodameiou v opitosti spôsobili boj s Lapitmi, v ktorom prehrali.

“Podpitý Eurytus, zo všetkých Centaurov najdivší divoch,
zahorí vášňou, keď uvidí pannu, a neskrotná smilnosť
zvýšená vínom i nevšednou krásou mu ovládne srdce.
A už sa rúcajú stoly, hostinu rozvráti zmätok:
Eurytus za vlasy chmatne a odvlieka Hippodamiu,
iní zas ženy, čo sa im páčili, alebo ktoré
padli im do rúk. Bolo to ako v dobytom meste.
Ženskými nárekmi zaznieva palác. V tú chvíľu sa každý
od stola dvíha a Tézeus vykríkne: “Eurytus, aký
ošiaľ to do teba udrel, že predo mnou urážaš môjho
priateľa Piritoa a v jednom z nás urážaš oboch?”
(s. 233-234)

o1309.jpg (35969 bytes) Odysseus a Polyfémos.
1976, farebná litografia, 42x31. Ilustrácia k: Publius Ovidius Naso: Metamorfózy
Ilustrácia k XIII knihe, Eneas na úteku z Tróje – Ácis, Galatea, Polyfém.

Polyfémos, Poseidónov syn bol jedným z Kyklopov. Obýval jaskyňu na Sicílii. Odysseus, kráľ Itaky ho oslepil, keď ho aj s druhmi zavrel do svojej jaskyne. Podarilo sa im z jaskyne ujsť, keď sa prichytili na bruchu ovce.

“Zahnala búrka raz veštca Teléma k sicílskej Etne,
hádača, ktorý sa nemýlil nikdy. Pred strašným obrom
zastane veštec a vraví: “O to jediné oko,
ktoré máš uprostred čela, ťa oberie Ulixes lesťou,”
S posmechom odpovie Kyklop: “Mýliš sa, hlúpy môj veštec,
o to už dávno ma obrala nymfa.” Pohrdne pyšne
pravdivou výstrahou veštca a obrovským dunivým krokom
po brehu chodí, až únava vženie ho do chladnej skrýše.”
(s. 261)

o1310.jpg (37687 bytes) Starnúca Helena.
1975, farebná litografia
Ilustrácia ku XIV knihe, Pomóna a Vertumnus, Ifis a Anaxareta.

Je dcérou manželky spartského kráľa Tyndarea Lédy a Dia. Bola nadpozemsky krásna. Ako manželku Menelaa ju unesie Paris, čo bolo príčinou Trójskej vojny.

“Keby brest rástol tu osihotený, bez pníka révy,
jedine zeleňou lístia by na seba pozornosť pútal.
Tak i tá réva, čo sa s ním snúbi a spočíva na pni,
keby nelipla k nemu, by ležala na holej zemi.
Ty si však neberieš príklad z tohoto brestu a révy,
vyhýbaš sa objatiu mužov a nechceš oddať sa láske.
Keby si chcela, teba by obliehal oveľa väčší
pytačov zástup než Helenu, väčší než Hippodamiu
alebo manželku Ulixa, rázneho k splašeným druhom.”
(s. 282)

o1311.jpg (67523 bytes) Diptych E.A.Poea. 1981, farebná litografia, 37x47. Ilustrácia k: E.A.Poe: Havran
o1312.jpg (30536 bytes) Diptych E.A.Poea. 1981, farebná litografia, 62x47. Ilustrácia k: E.A.Poe: Havran
o1313.jpg (61219 bytes) Sfingy majú rady modrú. 1985, farebná litografia, 55x70
o1314.jpg (59225 bytes) Chamtivosť III. 1995, farebná litografia, 55x73
o1315.jpg (57818 bytes) Koniec milénia. 1999, farebná litografia, 62x79
o1316.jpg (24352 bytes) Veľký kolotoč života. 1984, farebná litografia, 92x66
o1317.jpg (31739 bytes) Z veľkého stola prírody. 1980, farebná litografia, 96x68
o1318.jpg (21106 bytes) Eros Horus. 1990, farebná litografia, 96x68
o1319.jpg (31969 bytes) Pozor civilizácia. 1993-1996, farebná litografia, 92x66

 - - -