Katalóg
Výstava Petra Kľúčika Zlatý Kľúčik
(kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší)

Tolstoj, A.: Zlatý kľúčik. Bratislava, Mladé letá, 1984, kartón, tuš, akvarel, 36x32,5, frontispice (majetok SNG)
Tolstoj, A.: Zlatý kľúčik. Bratislava, Mladé letá, 1984, kartón, tuš, akvarel, 36x33, ilustrácia V ordinácii (majetok SNG)
Tolstoj, A.: Zlatý kľúčik. Bratislava, Mladé letá, 1984, kartón, tuš, akvarel, 36x33, ilustrácia Nočné mesto (majetok SNG)
Lindgrenová, A.: Pipi dlhá pančucha. Bratislava, Mladé letá, 1985, papier, tuš, akvarel, 12,6x11,2, 24,3x32, ilustrácia    
            (majetok GMB)
Lindgrenová, A.: Pipi dlhá pančucha. Bratislava, Mladé letá, 1985, papier, tuš, akvarel, 12x19,5, 24,4x29,7, ilustrácia 
            (majetok GMB)
Lindgrenová, A.: Pipi dlhá pančucha. Bratislava, Mladé letá, 1985, papier, tuš, akvarel, 10,7x17,5, 42x29,8, ilustrácia 
            (majetok GMB)
Lindgrenová, A.: Pipi dlhá pančucha. Bratislava, Mladé letá, 1985, papier, tuš, akvarel, 12x20,8, 26,6x32,9, ilustrácia 
            (majetok GMB)
Lindgrenová, A.: Pipi dlhá pančucha. Bratislava, Mladé letá, 1985, papier, tuš, akvarel, 21,3x21,5, 30,3x32,8, ilustrácia 
            (majetok GMB)
Lindgrenová, A.: Pipi dlhá pančucha. Bratislava, Mladé letá, 1985, papier, tuš, akvarel, 30,3x23,2, 45,5x32,8, ilustrácia 
            (majetok GMB)
Lindgrenová, A.: Pipi dlhá pančucha. Bratislava, Mladé letá, 1985, papier, tuš, akvarel, 33x23,2, 45x33, ilustrácia 
            (majetok GMB)

o0211.jpg (25957 bytes) Dušek, D.: Babka na rebríku. Bratislava, Mladé letá, 1986, papier, tuš, akvarel, 39x30, frontispice (súkromný majetok)
o0212.jpg (32659 bytes) Dušek, D.: Babka na rebríku. Bratislava, Mladé letá, 1986, papier, tuš, akvarel, 39x30, ilustrácia (súkromný majetok)
o0213.jpg (25789 bytes) Dušek, D.: Babka na rebríku. Bratislava, Mladé letá, 1986, papier, tuš, akvarel, 39x30, ilustrácia (súkromný majetok)
o0214.jpg (28096 bytes) Dušek, D.: Babka na rebríku. Bratislava, Mladé letá, 1986, papier, tuš, akvarel, 39x30, ilustrácia (súkromný majetok)
o0215.jpg (32411 bytes) Bednár, V.: Hubárske rozprávky. Bratislava, Mladé letá, 1987, papier, tuš, akvarel, 40x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0216.jpg (30897 bytes) Ďuríčková, M.: Rozprávky čierneho Filipa. Bratislava, Mladé letá, 1988, papier, tuš, akvarel, 35x29,5, frontispice (súkromný majetok)
o0217.jpg (32794 bytes) Ďuríčková, M.: Rozprávky čierneho Filipa. Bratislava, Mladé letá, 1988, papier, tuš, akvarel, 25x26,5, ilustrácia (súkromný majetok)
o0218.jpg (25634 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0219.jpg (30709 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0220.jpg (30472 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0221.jpg (31164 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0222.jpg (26711 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0223.jpg (29049 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0224.jpg (33765 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0225.jpg (31384 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0226.jpg (38105 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0227.jpg (34891 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0228.jpg (36648 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0229.jpg (28194 bytes) Rozprávková torta. Bratislava, Mladé letá, 1989, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0230.jpg (33661 bytes) O Jankovi Polienkovi.Bratislava, Mladé letá, 1990, papier, tuš, akvarel, 42x55, ilustrácia (súkromný majetok)
o0231.jpg (34703 bytes) O Jankovi Polienkovi.Bratislava, Mladé letá, 1990, papier, tuš, akvarel, 45x55, ilustrácia (súkromný majetok)
o0232.jpg (35078 bytes) O Jankovi Polienkovi.Bratislava, Mladé letá, 1990, papier, tuš, akvarel, 45x60,5, ilustrácia (súkromný majetok)
o0233.jpg (34120 bytes) O Jankovi Polienkovi.Bratislava, Mladé letá, 1990, papier, tuš, akvarel, 48,5x42, ilustrácia (súkromný majetok)
o0234.jpg (33887 bytes) O Jankovi Polienkovi.Bratislava, Mladé letá, 1990, papier, tuš, akvarel, 42x54,5, ilustrácia (súkromný majetok)
o0235.jpg (35722 bytes) Defoe, D.: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea. Bratislava, Mladé letá, 1991, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia
(súkromný majetok)
o0236.jpg (36462 bytes) Defoe, D.: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea. Bratislava, Mladé letá, 1991, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0237.jpg (32895 bytes) Defoe, D.: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea. Bratislava, Mladé letá, 1991, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia
(súkromný majetok)
o0238.jpg (36765 bytes) Defoe, D.: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea. Bratislava, Mladé letá, 1991, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia
(súkromný majetok)
o0239.jpg (34123 bytes) Defoe, D.: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea. Bratislava, Mladé letá, 1991, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0240.jpg (33842 bytes) Defoe, D.: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea. Bratislava, Mladé letá, 1991, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0241.jpg (36630 bytes) Defoe, D.: Život a dobrodružstvá Robinsona Crusoea. Bratislava, Mladé letá, 1991, papier, tuš, akvarel, 45x33, ilustrácia (súkromný majetok)
o0242.jpg (33874 bytes) Keď príroda..., EA 1995, papier, lept, 17,5x14,5, 29x22,5 (súkromný majetok)
o0243.jpg (41471 bytes) Mačky, EA 2001, papier, lept, 15x15, 26x26 (súkromný majetok)
o0244.jpg (35125 bytes) Mačkobod, EA 2001, papier, lept, p.16, 30,5x23 (súkromný majetok)
o0245.jpg (32057 bytes) Bez názvu, EA 2001, papier, lept,14,5x15, 26,5x26 (súkromný majetok)
o0246.jpg (46005 bytes) Vtáci nad Bratislavou, EA 1998, papier, lept, 20x21, 29x29 (súkromný majetok)
o0247.jpg (38402 bytes) Fantastická zoológia, EA 1998, papier, lept, 21x21, 30x29,5 (súkromný majetok)
o0248.jpg (38888 bytes) Pozdrav z pralesa, 1993, papier, lept, 27,5x32, 38x43 (súkromný majetok)
o0249.jpg (36471 bytes) Pitoreskný les, 1993, papier, lept, 34,5x49,5, 45x61 (súkromný majetok)
o0250.jpg (28133 bytes)o0251.jpg (29757 bytes)o0252.jpg (28838 bytes)o0253.jpg (23728 bytes)o0254.jpg (26967 bytes)
o0255.jpg (21208 bytes)o0256.jpg (34602 bytes)o0257.jpg (31317 bytes)o0258.jpg (34739 bytes)o0259.jpg (32823 bytes)
o0260.jpg (35421 bytes)o0261.jpg (34318 bytes)o0262.jpg (34698 bytes)o0263.jpg (37316 bytes)o0264.jpg (36586 bytes)
o0265.jpg (28206 bytes)o0266.jpg (33074 bytes)o0267.jpg (29722 bytes)o0268.jpg (33640 bytes)o0269.jpg (29208 bytes)
o0270.jpg (21636 bytes)o0271.jpg (33304 bytes)o0272.jpg (35669 bytes)o0273.jpg (31902 bytes)o0274.jpg (35510 bytes)
o0275.jpg (34045 bytes)o0276.jpg (34598 bytes)o0277.jpg (28247 bytes)o0278.jpg (39776 bytes)o0279.jpg (21267 bytes)
 

 

 

Tolkien, J. R. R.: Hobit. 1990, ofset, 45x33, ilustrácia, nepublikované (súkromný majetok)

- - -