Júlia Piačková - Igor Piačka

Tiger a Krysa

             Výstava Júlie Piačkovej a Igora Piačku: Tiger a Krysa je sprievodnou akciou  prezentácie zbierky poézie debutujúceho autora Juraja Žemberu: ”Právo každej noci”, vychádzajúcej v týchto dňoch vo vydavateľstve Ex Tempore, ktorú obaja výtvarníci ilustrovali. Ako v posudku pred vydaním zbierky poézie ”Právo každej noci” uviedol Ľubomír Feldek, Juraj Žembera sa s jej vydaním neponáhľal a dopestoval svoj rukopis do zrelej podoby.  J. Žembera vo svojej poézii vytvoril ucelený básnický svet, v ktorom dominujú ľudské hodnoty, najmä láska k žene, od ”ktorej cesta nevedie.” Často tu nájdeme motívy harmonického vzťahu, ako aj v poézii už viac ráz predstavené mučivé polohy skúmania vlastného vnútorného sveta. Žembera ich prepája do umelecky originálneho tvaru. To, čo nachádza pod nánosom samozrejmosti, sú neraz veľmi prekvapujúce skutočnosti (a nielen o sebe).1

            Na sprievodnej výstave sú okrem ilustrácií použitých v knihe, vystavené aj najnovšie diela z ateliérov manželov Piačkovcov, grafiky, maľby a kresby, ktoré zámerne korešpondujú s nosnou témou knihy – ženou, láskou k žene a témou medziľudských vzťahov, napr. Júlia  Piačková: Si všade (2005,olej, plátno), Igor Piačka: Pokora (2004, lept, suchá ihla, mezzotinta).

            Výstava je rozdelená do dvoch miestností, pričom každá patrí jednému autorovi. Je to preto, lebo obaja vystavujúci výtvarníci majú vlastný pohľad na okolitý svet a jeho stvárnenie, a v konečnom dôsledku mužské a ženské vnímanie sveta je odlišné, ale zároveň v rovnováhe. Ako veria Číňania, je to vďaka dynamickým silám jin a jang, pričom jin je ženský princíp, vodnatý a chladný, spojený s Mesiacom a jang mužský, pevný a horúci, spojený s vplyvom Slnka a Zeme.

            Nie je náhodné, že spomínam práve čínske vnímanie sveta. Je to preto, lebo jedným z vystavených diel je maľba Tiger a Krysa (2005, olej, plátno), ktorá je spoločným dielom Júlie a Igora Piačkových. Jeho názov je odvodený práve zo znamení čínskeho horoskopu, podľa ktorého je Júlia Krysou, ktorá je cenená ako spoľahlivý spolupracovník a milý, elegantný partner a Igor je Tigrom, ktorý je odvážny, ale zraniteľný a chce byť obdivovaný. Čínska astrológia stará 5000 rokov je vešteckým umením, ktoré vykladá povahu a osud ľudí podľa lunárnych rokov. Jednotlivým rokom dala meno dvanástich zvieracích znamení. Podľa povesti Budha k sebe jedného dňa zavolal zvieratá, ale okamžite ich k nemu prišlo len dvanásť: krysa, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a nakoniec prasa. Každému z nich daroval jeden rok, ktorému malo vtlačiť svoj charakter.

            Tiger a Krysa je len tretím spoločným obrazom manželov Piačkovcov. Nie je na tom nič zvláštne, pretože vytvoriť spoločný obraz dvoch samostatných výtvarníkov je veľmi zložité a je to otázkou kompromisu, kedy každý musí určitým spôsobom ustúpiť od svojho osobného výtvarného videnia a cítenia. A keď sa pozrieme do čínskeho horoskopu, môžeme zistiť, že ”Tigre presvedčia Krysu svojou srdečnosťou. Chcú však dominovať a Krysa dokáže bohužiaľ len ťažko ustupovať – je to zložitá spolupráca2.”

            Júlia Piačková vyštudovala textil a preto sa pôvodne venovala textilnej tvorbe a tvorbe gobelínov. Postupne sa začala viac zaujímať o grafické techniky, kresbu a maľbu, prípadne využíva kombinované techniky. Možno povedať, že jej tvorba je veľmi rozmanitá, a preto na prebiehajúcej výstave sú zastúpené jej diela vytvorené rôznymi technikami. Ich spájajúcim článkom je figurálny motív, väčšinou ženská figúra vznášajúca sa či plávajúca na abstraktnom pozadí, napr. Zámotok (2005, olej, lepenka), Žena s vtákom I-IV (2005, akvarel, papier).

            Igor Piačka, ako absolvent Brunovského špeciálky sa pôvodne venoval predovšetkým grafickej tvorbe a ilustrácii. Dnes je neoddeliteľnou súčasťou jeho výtvarna aj maľba. Okrem veľkorozmerných plátien sú to aj menšie formy, v ktorých v poslednej dobe využíva rôzne maliarske prostriedky, napr. kombináciu olejomaľby s ceruzou, napr. Dievča so zrkadlom (2005, olej, plátno), prípadne až ”sochárske” postupy, keď na plátno nanáša vrstvu sadry a otláča do nej rôzne predmety, napr. Milujem svoje auto II (2005, olej, plátno). Samozrejme že na výstave je zastúpená aj jeho grafická tvorba.

            Ako už bolo uvedené vyššie, táto výstava dopĺňa uvedenie básnickej zbierky Právo každej noci. Už z jej názvu vyplýva, že ide hlavne o vzťahy a o tie ide aj v tvorbe Júlie Piačkovej a Igora Piačku.

 

Mgr. Viera Radziwill-Anoškinová

______________________________
1 Šeliga, A.: Archeológia, práca tak trochu básnická. Posudok pre MK SR k vydaniu básnickej zbierky J. Žemberu: Právo
   
                 každej noci
2 Haddenbach, G.: Čínský horoskop. Praha, 1998, s. 16

- - -