KAMPINO

Fotografie z vernisáže 20.11.2006

      Galéria GOZA (Galéria Občianskeho Združenia Artotéka) v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino pripravila výstavu výtvarných diel, ktoré vznikli v rámci art terapie v DSS pre deti a dospelých Kampino. Táto výstava je výsledkom viacročnej spolupráce občianskeho združenia Artotéka a Kampina a je už treťou v poradí. Našou snahou je zviditeľniť tvorivosť ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a týmto spôsobom chceme sprístupniť tieto nádherné diela širšej verejnosti.

      Vystavené sú závesné obrazy, pri ktorých sú použité viceré techniky maľby, ako aj rôzne dekoratívne umelecké predmety (svietniky, dekoratívne fľašky, tirčká...), vytvorené mentálne postihnutými mladými ľuďmi z Kampina.

      Výstava sa koná v dňoch 20. 11. 2006 – 02. 12. 2006 v priestoroch galérie GOZA na Panenskej ulici č. 13 v Bratislave..

      Vystavené diela sú predajné a výťažok z predaných umeleckých predmetov bude použitý na podporu činnosti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino.

- - -