Zuzana Kaliňaková: Druhá tvár

Fotografie z vernisáže 19.6.2007
 

      Zuzna Kaliňaková (1982) je čerstvou absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedra grafiky. Bakalárske štúdium absolvovala v ateliéri voľnej grafiky a kresby pod vedením Prof. Dušana Kállaya. Svoju bakalársku prácu vytvorila na motívy kn ihy Sebastiana Branta: Loď bláznov. Táto práca bola zaradená medzi najkrajšie knihy Slovenska. Jej druhým pedagógom bol Prof. Vladimír Popovič, v ateliéri ktorého vytvorila diplomovú prácu s názvom Monstrum. Tieto veľkoformátové grafiky boli prezentované v kostole Klarisiek.

      Na výstave Druhá tvár v galérii GOZA sú vystavené grafiky, ktoré vznikli v priebehu jej štúdia na vysokej škole. Tieto diela sú vytvorené klasickými grafickými technikami, akými sú lept, mezotinta, suchá ihla, litografia, drevorez. Zaujímavosťou je, že sú tu prezentované grafiky vytlačené z jednej matrice, ale s použitím rôznej farebnosti pri tlači, čím autorka dosahuje efekt, ktorý spôsobuje, že tieto vyzerajú ako rôzne diela.

      Ako si môžete všimnúť, grafiky Zuzany Kaliňakovej sú veľmi expresívne. Čo sa týka ich tematiky, môžeme v nich nájsť odkazy na rôzne sociálne témy. Záujem o túto tematiku sa začal prejavovať už pri vytváraní jej bakalárskej práce na motívy knihy stredovekého nemeckého humanistu a moralistu, bazilejského univerzitného profesora Sebastiana Branta s názvom Loď bláznov (1494). Táto kniha bola satirou na neprístojnosti doby, v ktorej 111 bláznov stelesňuje ľudské bláznovstvá a neresti. Zrejme aj to jeden z impulzov vzniku cyklu ôsmich grafík 7:00, ktorý je z prostredia blázinca. Sú v nich zobrazení ľudia v klietkach, pripútaní na posteliach, ale najmä ľudia bojujúci so svojimi najskrytejšími démonmi. Celkovo v tvorbe Zuzany Kaliňákovej môžme nájsť silný sociálny podtón a reflexie na súčasnú dobu.

      Koniec koncov aj názov výstavy Druhá tvár nie je úplne náhodný, veď v každom z nás sa skrýva druhé ja, ktoré sa často snažíme potlačiť a schovať pred ostatnými. Možno práve tieto grafiky sú autorkiným skrytým ja.

Mgr. Viera Radziwill-Anoškinová

  

  

  (Foto: Blažo / Anoškin)

- - -