Maroš Komáček: Maľba s Karolínkou

Fotografie z vernisáže 8.10.2007 

      Podľa názvu výstavy by mnohí určite očakávali v tu prezentovaných maľbách isté prvky detskej kresby či maľby, ale opak je pravdou. Názvom výstavy sme len chceli naznačiť, že ide o tvorbu Maroša Komáčka predovšetkým z obdobia po narodení jeho dcéry Karolínky.

      Marián Komáček je absolventom grafickej špeciálky pod vedením Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a širšej verejnosti je známy najmä svojou grafickou tvorbou. Už v nej môžeme pozorovať jeho cit pre výraznú farebnosť a prepracovanú kresbu. Jeho grafické dielo vyniká technickou precíznosťou. Využíva klasické techniky viacfarebného leptu v kombinácii s mezzotintou a akvatintou, ale aj techniku litografie. Výsledný grafický list je často vytvorený z viacerých matríc, čím dosahuje zaujímavé farebné vrstvenia, kontrasty a prelínania.

      Grafická tvorba však nie je jedinou umeleckou oblasťou, ktorej sa venuje. Súčasťou jeho tvorby sú aj ilustrácie, návrhy známok a ex librisov a samozrejme maľba, ktorá je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby. Práve maľbu Maroša Komáčka predstavujeme na tejto výstave.

      Akonáhle sa stretneme s jeho obrazmi, ohúri nás explózia farieb, ktorá je zdanlivo nesúrodo nanesená na plátno. Avšak pri zahľadení sa naň objavíme ženské figúry, tváre a konkrétne predmety ukryté vo farbách. Farba je v tvorbe Maroša Komáčka hlavnou nositeľkou podstaty obrazu a jeho atmosféry. Vo svojich maľbách vytvára dynamickým štetcom výrazné farebné polia kombinované s jemným detailom. Autor pracuje s expresívnou gestickou maľbou reflektujúcou novofiguratívne prvky ale aj prvky poetickej fantázie. Vo svojich maľbách často využíva aj samotnú grafiku, ktorá sa takto stáva súčasťou maľby, čo môžeme vidieť napríklad v maľbe Záskusky (2003), kde sa vlepené grafické listy stávajú súčasťou maľovaného obrazu.

      Maliarska poloha Maroša Komáčka je rovnocenná s jeho grafickou tvorbou a dosahuje mimoriadne kvality, čoho dôkazom je viac ako 20 prevažne veľkoformátových malieb vytvorených technikou akrylu na plátne prezentovaných na tejto výstave.

Mgr Viera Radziwill-Anoškinová

       

   

- - -