Hommage à Albín Brunovský

Fotografie z vernisáže 3.12.2007 

      Albínovi Brunovskému, vynikajúcem slovenskému umelcovi sa podarilo pretaviť podnety z minulosti, podarilo sa mu priblížiť sa k Dürerovi, k Leonardovi, ku Göltziovi, Goyovi, Picassovi, či Arcimboldovi a vytvoril grafické cykly Bella Italia, Labyrint sveta a raj srdca alebo Dámy v klobúku a desiatky ďalších voľných listov na motívy Rimbauda Opitý koráb, Ovidiove Orfeove príbehy alebo Umenia milovať. Stal sa veľkým, jedinečným básnikom ľudského sna, a v jeho mimoriadnej tvorbe aj riziko omylov bolo tým väčšie, čím vyššie ciele si vytýčil.

      Sumou vedomostí udivoval nielen nás, ale celý svet. Jeho živé vystúpenia v médiách v zahraničí sú svojim obsahom dôkazom tejto skutočnosti. S nadľudským úsilím uskutočnil tvorivé podnety zložitých štruktúr sveta a vlastnej vnútornej filozofie v hľadaní rovnováhy medzi protikladmi. Graficky povýšil Erazmovu Chválu bláznivosti a sám originálne formuloval predstavu Neustálej a vytrvalej snahy po vlastníctve, aby majstrovsky zavŕšil svoju zložitú jednoduchosť v Chvále zamotaných snov.

      Vynikal v hĺbkotlačových technikách, predovšetkým v lepte, ale jeho kresby na litografický kameň, Dámy známe i neznáme či Francúzska konverzácia, alebo kameňorytiny patria do klenotnice slovenského umenia.

      Nie každému umelcovi na Slovensku, a bez skromnosti aj v Európe sa podarilo zanechať v oblasti grafiky, maľby a ilustrácie také rozsiahle a také výnimočné dielo ako Albínovi Brunovskému. Mal veľký talent ale o to väčšie srdce. Čo sám načerpal od múz, odovzdal ďalej počas svojho dlhoročného pôsobenia na Oddelení knižnej tvorby Vysokej školy výtvarných umení. Svojim majstrovstvom ovplyvnil široké spektrum generačných vrstovníkov a študentov. Nielen samotným výtvarným štýlom fantazijného realizmu a remeselnou dokonalosťou grafických diel, ale aj filozofiou tvorby úzko spätou s literatúrou. Nie náhodou sa väčšina Brunovského absolventov etablovala aj v oblasti knižnej ilustrácie, ex libris a vzhľadom ku dokonalosti kresby aj v známkovej tvorbe.

      Ako neobyčajne talentovaný a ľudsky skromný umelec, nielen na Slovensku, ale aj vo svete vôbec mal šťastie alebo príležitosť stáť pri zrode nového „avantgardného“ umeleckého štýlu. Stál pri zrode básnickej, Trnavskej skupiny a najmä Ján Stacho a Ľubomír Feldek sa stali jeho celoživotnými umeleckými partnermi, s ktorými „v súzvuku“ spriadal nite nového umeleckého smeru senzualizmu. Jeho nasledovníci naďalej rozvíjajú umelcov odkaz a sú bez Albína výnimočnými, ale niekedy trocha aj osamelými bežcami. Títo umelci, pokračovatelia a trocha osamelí bežci, spolu s organizátormi albumu, touto formou vzdávajú hold velikánovi slovenskej grafiky, legendárnemu profesorovi Albínovi Brunovskému, pri 10. výročí jeho predčasného odchodu z tohto sveta.

      Jeho hrob nevyčnieva a nepýši sa drahým cudzokrajným mramorom, ani ho nezdobí rozmerná plastika či busta v nadživotnej veľkosti. Brečtanom a trávou obrastá nenápadný kameň s jeho menom v tieni korún šumiacich borovíc Záhoria, ktoré nezameniteľne patria k atribútom Brunovského tvorby. Možno preto je v láskavom objatí prírody, že svojim životom a umeleckou dokonalosťou prečnel horizont Slovenska a udivoval svet.

Ivan Panenka

Erik Ondrejička:
Pred búrkou pri Búroch

Albínovi Brunovskému 

Obloha pred chvíľou takmer osamelá
naplno nabíja všetky svoje delá
na palete namiešava oceľovosivú
že sa pod jej váhou stromy podnapito kývu

No hromovú kanonádu pocty pre maliara
žiadny štetec na oblohe ešte neotvára
len škovránok kdesi v diaľke spieva čo to dá
dookola stále jedno slovo sloboda

A do toho trochu clivo
trochu zaspato
na záhradu husto sneží z bielych agátov

Borovice za cestou si prekladajú nohy
nech vydržia postojačky prosiť do oblohy
či sa jej ten sivý zákal aspoň nezaleskne
od škovránčej trochu smutnej jednoslovnej piesne

No nikto mu neodpovie ani polohlasne
aké farby bude miešať do najnovšej básne
ani či už po tých rokoch nie je trochu stará
každý deň sa ako dieťa hrávať na maliara

Iba ktosi šľahne štetcom po najtmavšom mračne
so žiarivou svetložltou
nech už sa to začne

   

   

 

- - -