OBČIANSKE ZDRUŽENIE

artoteka - english

Nové publikácie: 
Grafický album:
Hommage a Albin Brunovsky
"Hommage
à
 Albín Brunovský"

Kniha:
Albín Brunovský a jeho škola - KLIKNI SEM

"Grafik, inšpirácia,
múza a život"

 

-LINKY-LINKY-LINKY-

 Aristokratické združenie Slovenska             Aristocratic Association of Slovakia

si vás dovoľuje pozvať na výstavy umelcov v našej virtuálnej galérii.

výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy
výstavy
výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy
výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy
výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy
výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy výstavy  
výstavy výstavy výstavy  

Výstavy sú prístupné po kliknutí na ľubovoľný obrázok.

Trvanie výstavy: neobmedzene
Otváracie hodiny: neobmedzene


PONÚKAME PUBLIKÁCIU:
Martin Vančo:
STREDOVEKÉ ROTUNDY NA SLOVENSKU (OD 9. – 13. STOROČIA)

        Publikácia je prvým systematickým spracovaním ranostredovekých rotúnd nachádzajúcich sa v súčasnosti na území Slovenska. Prvá časť je venovaná výskumu pôvodu a významu stredoeurópskych rotúnd so zameraním na funkciu a symboliku veľkomoravských rotúnd vo vzťahu ku kaplnke Karola Veľkého v Aachene v kontexte počiatkov christianizácie Veľkomoravskej ríše. Druhú časť tvorí podrobný katalóg centrálnych stavieb od 9. do 13. storočia z územia Slovenska s rozsiahlou obrazovou a grafickou dokumentáciou. Publikácia predstavuje interdisciplinárne skĺbenie poznatkov archeológie, dejín umenia a histórie. Je určená nielen pre odborníkov a študentov humanitných vied, ale aj pre širšiu verejnosť.

Obsah: 194 strán, 20 strán anglické resumé,
33 čb fotografií, 38 čb a 7 farebných kresieb.

Cena 210,- Sk
Dátum publikácie: December 2000
ISBN: 80-89027-00-8

OBJEDNÁVKA
V objednávke, prosím, uveďte nasledovné údaje:

Prosím, zašlite ..... exemplárov publikácie Stredoveké rotundy na Slovensku.
Meno/Inštitúcia:
Adresa:
Dátum, podpis.

METÓDY PLATBY: - bankovým prevodom
- šekom
- poštovou poukážkou

Prosím, pripojte 50,- Sk na poštovné.

Všetky platby sú splatné na náš bankový účet v ČSOB Ba, č.ú.: 584 834 913 / 7500

Adresa: TSA spol. s r.o.
Sekcia výtvarného umenia a pamiatok
Novosvetská 12, 811 06 Bratislava

Fax: 02 / 544 12 107, e-mail: tsa@tsa.sk.


(c) TSA spol. s r.o.
Dr. Ing. J. Anoškin
Bratislava februárr 2009
tsa.sk, tsa@tsa.sk